Šlápněte na to!

Pokračující informační kampaň oddělení odpadů MHMP s výmluvným mottem „Šlápněte na to!“ upozorňuje na potřebu zmenšení objemu tříděného odpadu před vhozem do nádob.

V termínu od 21. května do 1. července 2019 bude motiv sešlápnuté plastové lahve umístěn na vybraných reklamních plochách města. Obrázek znázorňuje plastový odpad, nicméně má za cíl obecně upozornit občany na uvědomělé nakládání se všemi složkami tříděného odpadu. V poslední době se nejvíce potýkáme s problémem nerozložených kartonových krabic, které poté v nádobě zabírají podstatnou část prostoru, nádoba je rychle plná a odpad se začne hromadit v okolí stanoviště, je rozfoukáván do okolí apod.

Magistrát hl. m. Prahy poté stále navyšuje četnost svozu odpadu, po městě se pohybuje každý den velké množství svozových automobilů, ale nádoby na tříděný odpad jsou v některých případech poloprázdné, ač se zdají na první pohled plné, a kdyby byl do nich odpad uvážlivěji ukládán, obsluha těchto nádob by mohla být méně častá a efektivnější.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.