Slovo starostky Barbory Floriánové - červen 2019

Milí přátelé,

jak jste si možná mnozí povšimli, před chaberskou radnicí nám celý květnový měsíc letos vlála ozdobená májka. Milá, sousedská, znovuzavedená tradice, kterou letos skutečně slavnostně uvedl tanec Česká beseda, kterou s žáky devátých tříd obětavě nacvičila paní Klocperková. Bylo to velmi hezké a všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci, i těm, kdo se přišli potěšit, patří velký dík. V této souvislosti bych ráda zmínila dva postřehy, který považuji v dnešní „moderní“ době za velmi milé a tradiční. Tím prvním byla proměna běžných teenagerů v tradiční tanečníky a jejich radost z natrénované práce, která pro ně obvykle zdaleka není typická. Je dobré vidět, že naše české tradice i tu v Praze, kde nejsou tyto zvyky tolik rošířené, mají stále svoji odezvu i u mladé generace. Držme naše národní tradice živé! Postřeh druhý - nácvikem tance se mezi mládeží a vlídnou dámou v seniorském věku vytvořilo očividně blízké a srdečné pouto a obě strany představovaly ukázku krásného přirozeného generačního propojení nad společným projektem. Velmi by mě potěšilo, kdybychom dokázali najít další možná taková spojení napříč generacemi třeba i v dalších projektech, případné náměty jsou vřele vítány! Nesmím opomenout i velmi zdařilý ročník přehlídky Chabry mají talent, která byla velmi krásná a pestrá, s nebývalou účastí na jevišti i obecenstvu, jen tak dál! Přeji vám, milí Chaberáci, krásné prožití teplých červnových dní a hodně dobré pohody a společných prožitků, třeba i na některé z mnoha akcí v naší městské části.

Vaše Barbora Floriánová

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.