MČ bude žádat o evropské dotace na ZŠ a má pravidla pro developery

Městská část bude žádat o finance z evropských fondů na II. fázi dostavby základní školy. Zastupitelé schválili také podmínky pro uzavření dodatku ke smlouvě s developerem Nových Chaber a návrh pravidel pro investiční výstavbu v městské části.

Na veřejném zasedání 12. června 2019 zastupitelé rozhodli o podání žádosti o dotaci na II. fázi dostavby základní školy. Žádost o finanční podporu z Operačního programu Praha pól růstu ČR bude zpracována za spolupráce s firmou Finanční poradenství s.r.o. a podaná musí být do 20. června 2019. Celková výše možné získané částky na jednoho žadatele činí 40 milionů korun a dle slov Vladimíry Kalivodové z Finančního poradenství je reálnost tuto částku získat velmi vysoká. Bod předložila starostka Barbora Floriánová.

Po intenzivních jednáních členů Rady s developerem Nových Chaber bylo radním Petrem Malým předloženo schválení podmínek pro uzavření dodatku ke smlouvě o vzájemné spolupráci z roku 2009. Na jejich základě bude uzavřen 4. dodatek ke smlouvě, který zajistí, že developer v dalších fázích výstavby F, G a H redukuje plánované šesté podlaží a z každého metru čtverečního HPP získá městská část příspěvek tisíc korun. Celkem se jedná přibližně o 30 milionů ve třech splátkách dle postupu projektu. To vše s maximálním respektem k referendu a pod vysokou pokutou a dalšími sankcemi, pokud by uzavřenou dohodu porušil.

Schválena byla také pravidla pro investiční výstavbu, na jejichž základě by měla v budoucnu městská část získat až 1250 korun z HPP investiční výstavby jako kompenzaci za zvýšené náklady na infrastrukturu městské části a související negativní dopady spojené se stavební činností. Individuálních stavebníků rodinných domů se tyto kompenzace netýkají. Cílem těchto zásad je nastavení transparentních pravidel mezi městskou částí a všemi investory, která jsou běžná v mnoha městských částech a obcích.

Hned několika neziskovým organizacím byly uděleny finanční příspěvky. Základní škola získala na návrh Martina Knížka 60 tisíc korun na nákup florbalového vybavení tělocvičny. Sportovní klub Dolní Chabry obdržel na návrh Rady 100 tisíc korun na dokrytí nákladů na nové ochranné sítě a místní TJ Sokol byl schválen dar 150 tisíc na opravu střechy sokolovny poničené vichřicí.

V dalších bodech byl schválen Závěrečný účet za rok 2018 a tři rozpočtová opatření. V těch zastupitelé zapojovali do rozpočtu městské části ponechané nevyčerpané účelové prostředky z předešlých let ve výši 57 milionů korun z rozpočtu hl. m. Prahy. Zapojeny byly i částky 1,1 milionu korun za zábory veřejných komunikací a přes sto tisíc jako dotace k proběhlým volbám do Evropského parlamentu.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.