Slovo starostky Barbory Floriánové 17.6.2019

Milí přátelé,

Pokusím se co nejstručněji shrnout podstatné dění radnice z minulého týdne.

V pondělí 10.6.2019 byly otevřeny elektronické obálky výběrového řízení na zhotovitele školy. Dokumentaci zatím zpracovává administrátor. Výběrová komise, která bude mít při výběru zhotovitele odborný poradní hlas, by měla zasednout v příštím týdnu.

Na jednání zastupitelstva ve středu 12.6.2019 na jednání ZMČ rezignovali radní. Tento úmysl ostatně sdělili již předtím v mediích, jako volbu řešení pro případ, že se k nim nepřidají členové opozice hlasováním pro odvolání starosty. Při nepřijetí daného bodu, jednotlivě odstoupili. Nová rada i přes mé vyzvání zvolena nebyla, kolegy zastupitele jsem informovala, že aby bylo vedení radnice funkční, je třeba svolat co nejdříve nové jednání ZMČ a zvolit nové vedení. Věřím, že se to podaří a případná krize bude zažehnána. Předpokládaný termín dalšího jednání ZMČ je tedy ve středu 26.6.2019.

Celou zinscenovanou revoluci právě nyní považuji zejména z ohledem na finalizující práce na projektu školy za velmi nezodpovědnou a pevně doufám, že její hlavní aktéři jsou si vědomi rizik, která z toho vyplývají pro naši městskou část. Je-li odstoupení radních pouze snaha o to vyhnout se zodpovědnosti z ohrožení projektu a dalších dopadů na Chabry, rozhodně toto chování odmítám.

Projekt školy je nutný, potřebný a nelze jej bez podstatného závažného důvodu odkládat.

Koordinátorka přípravných akcí seznámila na jednání zastupitelstva přítomné se stavem projektu a okolnostmi, odpověděla na dotazy a vyjádřila názor, že projekt by měl začít a jeho dokončení je stále s rezervou v potřebných termínech. Financování první fáze je nyní zajištěno, financování druhé fáze jsem konzultovala na MHMP celý půlrok, doplnila jsem potřebnou dokumentaci a výraznou částku, kterou bychom měli na dostavbu školy získat, by měl definitivně potvrdit magistrát na ZHMP příští týden. Naše zastupitelstvo také na jednání odsouhlasilo podání žádosti o fondy EU, které konzultuji od ledna, žádost je díky výborné práci zpracovatelů připravena k podání tento týden, dobrý výsledek je velmi nadějný. Rozpočet na druhou fázi tak může být těmito kroky navýšen až ke sto milionům, další financování je podmíněno zahájením prací tento rok.

Na jednání ZMČ jsme rovněž schválili jednotné podmínky pro výstavbu v naší MČ, což do budoucna může pomoci pro jednání s developery. Byly schváleny podmínky dodatku smlouvy pro výstavbu fáze F a G Nové Chabry, smlouva byla v okamžiku jednání ještě v přípravě.

Děkuji za podporu veřejnosti i výjimečné práci celého úřadu v této náročné době, kdy by namísto snahy o destabilizaci Chaber měla být hlavním úkolem celého vedení radnice zejména příprava na největší projekt posledních deseti let.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.