Nová Rada a 80 milionů do rozpočtu na dostavbu školy

Na včerejším zasedání místního Zastupitelstva byli dovoleni čtyři radní městské části. JUDr. Milan Golas (ODS) se stal 1. uvolněným místostarostou, Jan Vokurka (VpCh) místostarostou, Mgr. Hana Kunešová a Miroslav Malina (oba VpCh) byli zvoleni radními. Dolní Chabry mají kompletní Radu po třech měsících, když 12. června čtyři její členové rezignovali a ve své funkci zůstala po celé léto pouze starostka Ing. Barbora Floriánová.

Důležitým bodem včerejšího programu bylo rovněž zapojení investiční dotace z pražského magistrátu. Dolní Chabry získaly na projekt dostavby základní školy celých 80 milionů korun a mají nyní pokrytou většinu plánovaných výdajů realizace. V souvislosti s tímto záměrem koaliční zastupitelé posléze rozhodli o pověření Rady vypsáním nového výběrového řízení na dostavbu.

Skvělou zprávou je úspěch také v jiném dotačním titulu, tentokrát v oblasti podpory sociálního začleňování, kde se Dolní Chabry ucházely společně s Ďáblicemi o finanční podporu na vznik a provoz pracovního místa „sociální pracovník“. Spolupráci se sousední městkou částí zastupitelé odsouhlasili a může tak dojít k uzavření partnerské smlouvy, která zajistí novou sociální službu v Dolních Chabrech a Ďáblicích. V pilotním projektu v Praze bude zřízen pro každou z těchto městských částí poloviční úvazek a od počátku roku by mohl sociální pracovník začít pomáhat seniorům, zdravotně postiženým, lidem v bytové tísni nebo bezdomovcům. Operační program Zaměstnanost pokrývá 95 procent nákladů na třicet měsíců provozu.

Po nedlouhé době zastupitelé opět rozhodovali o další žádosti developera o změnu koeficientů v oblasti Beranova. Tento bod byl ale po krátké diskuzi jednohlasně odmítnut a městská část má v tomto dlouhodobě jednoznačný nesouhlasný postoj. Stejně tak Zastupitelstvo nesouhlasilo se záměrem prodeje některých svých pozemků nebo s další žádostí o změnu územního plánu v severní části Dolních Chaber, kvůli nedostatečné specifikaci zaslaných materiálů.

V závěru zasedání byla schválena na žádost Občanského sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech desetitisícová podpora jako dar spolku za pořádání úspěšné sobotní akce u místního kostela a restaurace U Míšků ke Dnům evropského dědictví.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.