Opravy komunikací ve správě městské části

Městská část se postupně vypořádává s menšími i většími opravami komunikací ve své správě. V létě byla k tomuto účelu založena rozšiřující se databáze podnětů, do které jsou zařazeny také některé z podnětů občanů upozorňující na konkrétní nedostatky v Dolních Chabrech. Jedna z nedávných zdařilých úprav proběhla v ulici Jirkovská za Mateřskou školou Bílenecké náměstí, kde byla opravena příjezdová komunikace. Za podněty všem děkujeme a budeme v opravách postupně pokračovat.

Opravený vjezd v ulici Jirkovská

Komentáře

Dobrý den, při přívalových deštích se potýkáme se stojatou vodou před naším domem. Dům (p.č. 375/1) jsme nechali podříznout, tudíž nedochází ke vzlínání vlhkosti, ale pod podřezem je dům několik dnů vlhký. Nemluvě o usazeninách, které je pak nutné vyčistit. ÚMČ Praha - Dolní Chabry opravil svod vody do kanalizace před domem p.č. 372, avšak v úseku vjezdu mezi našimi domy k opravě nedošlo. A to je právě ta potíž. Vjezd (p.č. 373/1) by v souvislosti s opravou bylo nutné dočasně uzavřít z důvodu prací na kanalizační vpusti. V roce 2015 pan starosta Miroslav Malina na moji žádost objednal čištění onoho inkriminovaného místa. Avšak potíže s odvodem dešťové vody se nevyřešily. Obávám se, že potíže s odtokem dešťových vod mohou být díky nedostatečné dimenzi odpadního potrubí. Veškeré požadavky na zkapacitnění odtoku z vpusti nebo nalezení náhradního způsobu likvidace dešťových vod je v rukou ÚMČ Praha - Dolní Chabry. Tedy se ptám, zda bude ÚMČ Praha - Dolní Chabry daný problém řešit. S pozdravem Hana Dostálová

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.