Zastupitelé schválili rozpočet městské části

Na včerejším zasedání zastupitelé schválili rozpočet pro rok 2020. Městská část bude v letošním roce hospodařit s výdaji 38 957 100 korun, příjmová stránka bude ve stejné výši. Rozpočet je tak opět vyrovnaný.

Nejvíc peněz, necelých patnáct milionů korun, je každoročně navrženo na činnost státní správy, pod kterou spadají platy zaměstnanců úřadu včetně povinných odvodů, ale i poplatky za energie, nákupy materiálu, konzultační služby, opravy a údržbu nebo jiné vybavení. Přes pět milionů putuje na provoz a jídelnu základní školy, další čtyři miliony si rovnoměrně rozdělí tři zdejší mateřské školy. 

Současně s rozpočtem byl jednohlasně schválen také každoročně předkládaný rozpočtový výhled na dalších pět let, který je povinně zpracováván dle metodických pokynů magistrátu.

Jedním ze stěžejních bodů byl starostkou předložený Plán rozvoje rodinné a seniorské politiky pro roky 2020–2022. Ten byl vypracován pro projekt Městská část přátelská k rodině a k seniorům, do nějž se Dolní Chabry zapojují, aby mohly nadále rozvíjet oblast sociální politiky.

V závěru zasedání bylo oznámeno úspěšné vyhodnocení žádosti městské části o 40 milionů z evropských fondů na projekt „Dostavba ZŠ“ a s těmito financemi tedy může radnice počítat. Další body z programu, které měly pouze informativní charakter, byly vzhledem k současné situaci z pořadu jednání po společné dohodě zastupitelů vyřazeny a zasedání tak bylo přibližně po hodině ukončeno.
 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.