Starostové pro okruh: Je třeba zvýšit akceschopnost

V Dolních Chabrech se opět po několikaměsíční pauze sešli zástupci Starostů pro okruh. Po úvodním slovu a seznámení matadorů uskupení s novou chaberskou starostkou přišly na pořad zásadní témata pro další společný postup. Kateřina Šilhová Šafránková přítomné seznámila s pokračujícími pracemi na aktualizaci části projektu regionální varianty úseků 518 a 519, kterou zadaly Dolní Chabry a částečně její realizaci zdržela koronavirová krize. Představila také možnost aktualizovat celou trasu regionální varianty, pokud by byl mezi přítomnými zájem se na zadání finančně podílet. Aktualizované podklady by následně posloužily jako stěžejní dokument pro navazující zadání multikriteriálního posouzení s plánovanou jižní variantou.

Mezi přítomnými zástupci Starostů pro okruh panovala jednoznačná shoda na potřebě posouzení co nejrychleji zadat a rovněž potvrdili své trvání ve finančním zapojení svých obcí a městských částí do vypracování studie. Zmínili také, že zásadním způsobem může další kroky ovlivnit probíhající soudní řízení proti ZÚR na základě podání žaloby několika obcemi ze severu od Prahy, která byla již jednou v minulosti úspěšná. Rozhodující však bude v nejbližších měsících zvýšit akceschopnost uskupení, která by měla přinést konkrétní řešení, a především konečné zadání vypracování multikriteriálního srovnání co možná nejdříve těmi, kteří o něj mají stále zájem.

Dolní Chabry mezi ně rozhodně patří. Pro městskou část by vybudování Pražského okruhu v plánované trase znamenalo devastaci jejího typického charakteru, zásadním způsobem by zhoršilo životní prostředí v okolí, což by mělo nedozírné následky na zdraví místních občanů, ale v neposlední řadě i zdejší biodiverzitu přírodního parku Drahaňského údolí a jeho okolí.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.