Epidemiologické šetření na pražském magistrátu, jednání zastupitelstva zrušeno

Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) provádí epidemiologické šetření na pražském magistrátu v souvislosti s úterním pozdě večer oznámeným pozitivním výsledem testu na onemocnění covid-19 u náměstka primátora Petra Hlubučka. Magistrát vypracoval seznam účastníků pondělního jednání rady včetně kontaktů, který předal hygienikům pro účely vystavení elektronické žádanky pro odběr a test na covid-19. Výsledky testů však u žádné z 50 osob navázaných na pondělní jednání rady neovlivní povinnost pobytu v karanténě. Slouží pouze k tomu, aby nemusela být nastavena protiepidemická opatření na pracovištích pro další kolegy. Magistrát ve středu večer také provedl plošnou preventivní dezinfekci kanceláří pana náměstka Hlubučka, jednací síně rady a přilehlých prostor. Čtvrteční jednání Zastupitelstva svolané na 18. června 2020 se dle aktuálních informací z právních důvodů neuskuteční. Není možné na začátku jednání schválit změnu jednacího řádu kvůli vyššímu počtu členů vedení města v karanténě, a zároveň kvůli ochraně zbylých zastupitelů vyššího věku, kteří jsou koronavirem ohroženi nejvíce. Zastupitelstvo hl. m. Prahy bude svoláno na nejbližší možný termín, o konkrétním čase se bude jednat v následujících dnech. 

„Zastupitelstvo hlavního města Prahy se zítra konat nebude, a to z právních důvodů. Bohužel není možné zajistit, aby se sešel dostatek zastupitelů, kteří by fyzicky v sále mohli odhlasovat změnu jednacího řádu pro online jednání zastupitelstva, i když jsme na jeho konání byli technicky připraveni. Důvodem je vysoký počet radních a zastupitelů v karanténě spolu s vyšším věkem několika zbývajících, kteří jsou tak více ohroženi koronavirem. O nejbližším termínu možného konání zastupitelstva budeme dále jednat,“ uvedl na webu Praha.eu primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Všechny účastníky pondělního jednání rady kontaktovala hned v úterý večer ředitelka pražského magistrátu Zdena Javornická a všechny o nastalé situaci informovala. V rámci epidemiologického šetření bude hygienická stanice ze sestaveného seznamu vyhodnocovat, které kontakty budou tzv. epidemiologicky závažné, a bude jim nařízena domácí karanténa s testováním dle nastaveného algoritmu. Dohledávání kontaktů v případě covid-19 pozitivního jedince probíhá dle aktuálně nastavených parametrů do doby dvou dnů před prvním projevem klinických příznaků onemocnění. První příznaky onemocnění se u pana náměstka Hlubučka objevily v pondělí večer.

„Osoby v kontaktu z pondělního jednání Rady hlavního města Prahy budou, dle reálných předpokladů, ještě dnes vyšetřeni. Dá se očekávat, že toto vyšetření, vzhledem k inkubační době onemocnění bude negativní,“ podotýká ředitelka HSHMP MUDr. Zdeňka Jágrová.

Dva účastníci pondělního zasedání městské rady jsou současně také poslanci. I jim byla nařízena domácí karanténa a pro vyloučení nákazy budou dle zavedených algoritmů testováni. Z epidemiologického hlediska v daný okamžik není nastavování jakýchkoli protiepidemických opatření přímo v Poslanecké sněmovně, či jiných institucích aktuální. Dle dosavadních zjištění náměstek primátora Petr Hlubuček osobně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR v inkubační době ani nenavštívil.

Inkubační doba onemocnění covid-19 je uváděna v časovém intervalu 3 až 14 dní – obvykle do 7 dní onemocní cca 80 % vnímavých osob. „Tato informace je podstatná z toho důvodu, že se jedná o exponované osoby s mnohočetnými kontakty napříč celým magistrátním úřadem i napříč ostatními státními organizacemi. Je proto třeba jejich negativitu ověřit, aby nemusela být činěna další opatření v ostatních organizacích,“ dodává MUDr. Zdeňka Jágrová.

Stanice podle její ředitelky Zdeňky Jágrové aktivně reaguje na jakýkoliv relevantní podnět. Ihned po oznámení pozitivního výsledku v mediích i na sociálních sítích se hygienici v úterý v noci domluvili na rozsahu potřebných protiepidemických opatření. „Magistrát společně s panem náměstkem začal zpracovávat seznam osob, s nimiž se v inkriminovanou dobu setkal. Jmenný seznam s osobními údaji HSHMP obdržela dnes v 10.55 hodin,“ uvádí dále MUDr. Zdeňka Jágrová. Pražští hygienici stejně jako ostatní krajské hygienické stanice v ČR mohou epidemiologické šetření a tzv. trasování oficiálně zahájit až v okamžik, kdy je informace o pozitivním výsledku na covid-19 u jakékoli osoby zveřejněna v příslušném elektronickém systému hlášení. „Dokud se taková informace v systému neobjeví, není reálné ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví cokoli šetřit a trasovat. Laboratoře vkládají tyto výsledky do systému postupně,“ vysvětluje ředitelka HSHMP MUDr. Zdeňka Jágrová.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.