Zastupitelé schválili podporu sportovním spolkům a dětem na letní tábory

Středeční zastupitelstvo 24. června 2020 rozhodlo o finanční podpoře některým chaberským spolkům, ale také o možnosti pro rodiče získat od radnice na každé dítě částku tisíc korun jako příspěvek na pobytové a příměstské tábory, plus sportovní soustředění. Celkově bude pro děti vyčleněno půl milionu korun a podrobnější podmínky budou brzy zveřejněny.

Finance putují také k fotbalistům, kterým bylo přispěno na vybudování veřejné relaxační zóny a zároveň na zmírnění následků koronavirové epidemie, která se jich dotkla zásadním výpadkem členských příspěvků za jarní část roku. Významnou částku obdržel na úhradu provozních nákladů i Sokol Dolní Chabry, v jejichž Sokolovně bude po dobu dostavby základní školy působit pro potřeby cvičení sportovní spolek TJ ZŠ Chabry a příležitostně také žáci místní školy.

Peníze určené na kompenzaci po koronavirové epidemii jsou z velké části alokovány z příjmu z pražského magistrátu na řešení krizové situace v souvislosti s koronavirem ve výši téměř milionu a půl. Tato částka byla do rozpočtu městské části zapojena jedním ze schválených rozpočtových opatření.

Dalších 18 milionů korun putuje z evropských fondů na dostavbu základní školy a na stejný účel dostavby získala radnice ještě deset milionů z rezervy hl. m. Prahy. Formálně se zapojily také finanční prostředky z dotací poskytnutých v předchozích letech v celkové výši necelých 130 milionů. Rozpočet byl upraven o poskytnuté dotace i v části určené do školství, z nichž budou např. v mateřské škole Chaberáček postaveny výukové tabule, venkovní učebna a další vybavení.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili závěrečný účet městské části za rok 2019 a vyřešili některé pozemkové nesrovnalosti, jako byl například duplicitní zápis pozemku hl. m. Prahy ve správě městské části (školkové zahrady na Bíleneckém nám.), který je v katastrální mapě uveden nesprávně také ve vlastnictví Římskokatolické farnosti. Souhlas zastupitelé vyjádřili také s návrhem změny Územního plánu P170/2019, kterou jako podnět obdrželi od vlastníka pozemku a týká se změny funkčního využití plochy k výstavě samostatných rodinných domů ve východní části katastru městské části.

Novou předsedkyní Kontrolního výboru zvolili zastupitelé Hanu Francovou, stávající předseda Stanislav Vyšín zůstává členem výboru.

Oproti květnovému zasedání již byl veřejnosti umožněn přístup přímo do sálu a zastupitelé mohli sedět v klasickém rozestavení. K dispozici ale byla před vstupem dezinfekce a povinnost přítomných zakrytí dýchacích cest rouškou.

 

Schválený program 11. veřejného zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č. 10
 2. Schválení ověřovatelů zápisu z 11. zasedání ZMČ
 3. Volba návrhového výboru
 4. Rozpočtové opatření č. 1/20 – schváleno
 5. Rozpočtové opatření č. 2/20 – schváleno
 6. Rozpočtové opatření č. 3/20 – schváleno
 7. Závěrečný účet za rok 2019 – schváleno
 8. Duplicitní zápis vlastnictví pozemku parc. č. 381, k. ú. Dolní Chabry – schváleno
 9. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 1438/1 a 1438/6, k. ú. Dolní Chabry – schváleno
 10. Směna pozemků k. ú. Čimice – schváleno
 11. Změna územního plánu P170/2019 – schváleno
 12. Souhlas s proplacením nevyčerpané dovolené – schváleno
 13. Příspěvek OSOP – schváleno
 14. Dotace SK Dolní Chabry – schváleno
 15. Dotace Sokol – schváleno
 16. DPP Malina – schváleno
 17. Informace: Zpráva firmy DOST – zdůvodnění tryskové injektáže – vzato na vědomí
 18. Rozpočtové opatření č. 4/20 – schváleno
 19. Volba předsedy Kontrolního výboru – schváleno
 20. Petice Letiště Václava Havla – schváleno
 21. Dětská rekreace – schváleno
 22. Interpelace a dotazy občanů – dle Jednacího řádů Zastupitelstva

 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.