Mimořádné opatření Hygienické stanice hl. m. Prahy

Hygienická stranice hl. m. Prahy nařizuje na území hlavního města mimořádné opatření při pandemii spočívající s účinností od 1. července 2020 do odvolání:

1. V zákazu pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

  • a) v prostředcích podzemní dráhy – metra a jeho prostorech přístupných cestujícím,
  • b) při účasti na hromadné akci nad 100 osob akci ve vnitřních prostorech, jestliže se daná osoba nachází méně než 1,5 metru od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.

2. zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

  • a) děti do dvou let věku,
  • b) děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo dětské skupině,
  • c) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • d) na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
  • e) na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

Další podrobnosti a odůvodnění naleznete ve vydaném Mimořádném opatření č. 1/2020 Hygienické stanice hl.m. Prahy v příloze tohoto článku.

Rizikové skóre COVID-19

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.