Praha vyhlásila granty pro školy

V rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2021 bude magistrát podporovat školy a školky formou finanční dotace. Prostředky mohou být poskytnuty na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hl. m. Prahy. Dále také na na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, nebo rozvoje školských zařízení. Podporu lze žádat i například na skupinové studijní pobyty v zahraničí, prevenci sociálního vyloučení ve školách nebo podporu vzdělávání seniorů.

Celkově je v Programu k vyčleněno dvacet milionů korun a v dokumentu jsou stanoveny podmínky i maximální výše dotací. Lhůta pro podání Žádosti je od 29. září do 16. října 2020.

Bližší informace naleznete v přiloženém souboru.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.