Provozovatelé v Praze musí zajistit od pondělí dezinfekci pro zaměstnance i zákazníky

Hygienická stanice hl. m. Prahy vydala v pátek 11. září 2020 nařízení, kterým s účinností od soboty 12. září 2020 do odvolání nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území hl. m. Prahy spočívající v:

 1. zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách a stravovacích zařízeních stravovacích služeb v čase mezi 0:00 a 6:00 hodin, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost a dále uvedených ve vydaném opatření (v příloze),

a účinností ode dne 14. září 2020 do odvolání nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území hl. m. Prahy spočívající v:

 1. zajištění dezinfekcí ze strany provozovatele v provozovnách, kde se prodává zboží a prodávající nebo poskytující služby; provozovatel těchto provozoven, nařídí její pravidelné používání zaměstnanci a vyzývá k jejímu používání zákazníky,

a účinností ode dne 14. září 2020 do odvolání nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území hl. m. Prahy spočívající v:

  1. zákazu pohybu a pobytu všech odob bez ochranných prostředků dýchacích cest, a to ve všech společných vnitřních prostorech staveb
   • internátů a domovů mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty, mimo místo ubytování (např. pokoj),
   • školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo chranné výchovy, která jsou zřizována podle zákona č. 109/2020 Sb.,
   • zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, jde-li o zaměstnance, děti, žáky nebo studenty, mimo místo ubytování (např. pokoj).
  • Zákaz se nevztahuje na děti do dvou let věku, osoby s poruchou intelektu, osoby s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu a další dle bodu 2 vydaného nařízení.

  Přidat komentář

  Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.