Proč a jak sbírat upotřebený jedlý olej a tuk

Již téměř půl roku můžete využívat speciálních separačních nádob o objemu 240 litrů na tuky a oleje. Ty jsou umístěny na třech stanovištích: Pod Křížem 709/15, V Kratinách 357/5 a Měděnecká 36/6.

Z údajů posledních svozů od poskytovatele služby Viking Group s.r.o. se v nádobách v hojné míře vyskytují minerální oleje a směsný komunální odpad. Nádoby přitom slouží výhradně k umísťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku, a to pouze v použitých PET lahvích nebo jiném plastovém obalu.

K recyklaci prosím nepoužívejte skleněné obaly, igelitové tašky a pytlíky a do nádob v žádném případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla. Takto vyhozený odpad nelze dále zpracovat a v případě nedodržování kázně při sběru hrozí, že bude sběr zrušen a nádoby odvezeny.

Třídění je přitom důležité. Neseparované oleje a tuky končí často v odpadním potrubí, kam rozhodně nepatří. Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech a následně ve veřejné síti. Dříve či později tak hrozí havarijní stav na celé kanalizaci, její neprůchodnost a obrovské finanční nároky na její vyčištění či opravy. Tuky se totiž v kanalizaci také částečně rozkládají a tím vznikají mastné kyseliny, které zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Chraňme přírodu, chraňme své majetky, pomoci může každý.

Další informace na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.