Zastupitelé schválili podporou místních sportovních klubů a spolků

Na středečním zasedání 9. září 2020 mezi zastupiteli zavládla shoda nad podporou místních sportovních klubů a spolků. Jak na plénu uvedl radní Martin Knížek, do místního Sokola poputuje 150 tisíc korun na pokrytí části oprav Sokolovny, výměnu oken, dveří a další úpravy, jež by měly pokračovat zateplením objektu. Modernizace zázemí se dlouhodobě projevuje také u fotbalistů, kterým bylo schváleno šedesát tisíc na údržbu hřiště a sekačky, tedy zhruba třicet procent ročních nákladů. TJ ZŠ Chabry poté obdržela sedmdesát tisíc korun, také jako pomoc s provozními náklady, na nichž se městská část podílí každoročně a pomáhá tak velkou měrou k udržování a rozvoji sportovních aktivit v Dolních Chabrech.

Zastupitelům byla předložena stavebním dozorem zpracovaná v pořadí již druhá Zpráva z realizace stavby Dostavba ZŠ Chabry, mapující průběh stavby v období května až srpna tohoto roku.

Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o spolupráci mezi šesti městskými částmi a obcemi, díky které bude dopracována aktualizace studie proveditelnosti regionální varianty Pražského okruhu v celé délce 68 kilometrů. Ta je alternativní variantou k prosazované variantě dle A-ZUR a jak zmínila starostka Kateřina Šilhová Šafránková, účastníci tím tak trochu suplují stát, kterému je třeba ukázat, že alternativa existuje. Dolní Chabry, jakožto zadavatel projektu, se finančně podílí dvěma sty tisíci korun, tato částka byla již v minulosti schválena radou městské části, kdy však mělo jít pouze o částečně zpracování aktualizace v rozsahu dvou úseků. Nyní panuje široká shoda mezi starosty bojujícími za rozumný okruh, že je lepší vypracovat aktualizaci alternativního vedení Pražského okruhu v celé jeho délce. Zbývajících tři sta tisíc zaplatí ostatní městské části a obce. Projekt vypracuje NÝDRLE – projektová kancelář, s. r. o. a ve věcech technických Ing. Milan Strnad a hotový by měl být do konce září.

V průběhu večera představil místostarosta Milan Golas zastupitelům zahájení prací na realizaci Dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha-Dolní Chabry pro období 2021–2030. Obsahově by měl být Dlouhodobý plán standardní rozvojový dokument MČ, který se po vyhotovení a schválení zastupiteli stane nástrojem strategického řízení a rozhodování. Podkladem dokumentu bude rovněž demografická studie, kterou městská část obdržela před několika dny a na webu bude k dispozici k nahlédnutí.

Bez připomínek bylo schváleno odsvěření 1/13 prostředního rybníka, který v roce 2004 opravilo hl. m. Prahy, ale vzhledem ke složitým majetkovým vztahům nebyla u rybníka s třiceti majiteli zajištěna dostatečná péče a údržba. Současný stav by měl zajistit efektivnější a hospodárnější péči o vodní plochu „Prostřeďáku“ a též Horního rybníka skrze příspěvkovou organizaci hlavního města.

Schválený program 12. veřejného zasedání ZMČ:

 • Kontrola zápisu č. 11
 • Určení ověřovatelů zápisu z 12. zasedání ZMČ
 • Volba návrhového výboru
 • Rozpočtové opatření č. 1/20 – schváleno
 • Rozpočtové opatření č. 2/20 – schváleno
 • Rozpočtové opatření č. 3/20 – schváleno
 • Rozpočtové opatření č. 4/20 – schváleno
 • Rozpočtové opatření č. 5/20 – schváleno
 • Zmocnění rady městské části k provádění rozpočtových opatření – schváleno
 • Návrh na odsvěření 1/13 rybníka – schváleno
 • Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha-Dolní Chabry pro období 2021–2030 (strategický plán) – vzato na vědomí
 • Návrh na schválení smlouvy o spolupráci mezi městskými částmi a obcemi – schváleno
 • Návrh na poskytnutí daru organizaci Sokol Dolní Chabry – schváleno
 • Návrh na poskytnutí daru organizaci SK Dolní Chabry – schváleno
 • Návrh na poskytnutí daru organizace TJ Dolní Chabry – schváleno
 • Změna ÚP Z 2844 – neschváleno
 • Informace – vzato na vědomí
 • Interpelace
   

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.