Pražská hygiena vydala další nařízení týkající se chodu VŠ, zákazu návštěv v nemocnicích a domovech pro seniory či nošení roušek na venkovních akcích

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, musí reagovat na zařazení hlavního města do červeného stupně tzv.  Semaforu stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví v souvislosti s dalším zhoršováním epidemiologické situace onemocnění covid-19:

HSHMP dnes vydává tři další mimořádná opatření, která spočívají v omezení výuky na pražských vysokých školách, zákazu návštěv v lůžkových zdravotnických zařízeních a také v pobytových sociálních zařízeních pro seniory. Dále pak v povinnosti ochrany dýchacích cest na venkovních hromadných akcích. 

  • Ode dne 18. září 2020 od 18:00 hodin do 18. října 2020 HSHMP nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v zákazu návštěv zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s několika výjimkami a přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení jen při splnění stanovených podmínek.
  • Dále pak s účinností ode dne 21. září 2020 do 31. října 2020 HSHMP zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven, individuální konzultace, zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob, laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob a  klinickou a praktickou výuku a praxi.
  • Do odvolání s účinností ode dne 21. září 2020 HSHMP zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve venkovních prostorech s několika výjimkami.

Snahou HSHMP je ochránit rizikové skupiny ohrožených pacientů v nemocnicích a křehkých seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb a zamezit dalšímu šíření onemocnění do regionů ČR.

"Jsme si vědomi, že dané opatření může seniorům způsobit určité starosti z dočasného omezení sociálních kontaktů, proto zatím opatření plánujeme časově omezit dobou maximálně jednoho měsíce, aby sociální omezení bylo co nejkratší. Jakmile se epidemiologická situace zlepší, je možné uvažovat o zmírnění opatření," říká MUDr. Zdeňka Jágrová, ředitelka HSHMP.

Vydaná nařízení naleznete v přiložených souberech. Převzato z webu Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.