Zákaz návštěv v nemocnicích a domovech pro seniory v Praze

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") vydala další mimořádné opatření, které spočívá v omezení návštěv ve zdravotnických a sociálních službách. Tímto nařízením se s účinností od 25. září 2020 od 15:00 hodin nařizuje:

  • Všem poskytovatelům zdravotnických služeb se nařizuje zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, (s výjimkami uvedeními dále v nařízení).
  • Všem poskytovatelům zdravotnických služeb se zakazuje umožnist přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny podmínky uvedené dále nařízení.
  • Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se nařizuje zákaz návštěv, (s výjimkami uvedeními dále v nařízení).

Vydané nařízení se všemi podrobnostmi naleznete v přiloženém souberu.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.