Dalším nařízením se omezuje provoz zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity

Pražská hygienická stanice vydala dne 1. října 2020 nařízení č. 15 v letošním roce, které s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající:

  1. v omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven, individuální konzultace, zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob, laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob a  klinickou a praktickou výuku a praxi.
  2. v omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středím a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona. Zákaz osobní přítomnosti studentů a žáků se nevztahuje na povinnou školní docházku, praktické vyučování a praktické přípravy, školy zřízené při zařazeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, škol zřízeních Ministerstvem spravedlnosti a praktických škol jednoletých a dvouletých.
  3. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky,
  4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,
  5. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
  6. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

Podrobnější informace o vydaném nařízení naleznete v příloze.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.