Městská část vyhlásila výběrové řízení na nového tajemníka

Dolní Chabry shánějí nového tajemníka Úřadu městské části, který by mohl nastoupit ideálně od nového roku. Do výběrového řízení se můžete hlásit ode dneška do 6. listopadu 2020.

Pro zájemce o vedení našeho úřadu čeká práce v malebné severopražské městské části v samém jádru Dolních Chaber. Úřad zaměstnává několik úředníků a může se pyšnit pestrým kolektivem a vřelou atmosférou.

Kandidát na pozici tajemníka úřadu v Dolních Chabrech by měl kromě zákonných požadavků prokázat znalost územního členění hl. m. Prahy a rozdělení kompetencí mezi hl. m. Prahou a městskými částmi, měl by znát právní předpisy územní samosprávy, správní řád a zákon o střetu zájmů. Na místě jsou rovněž znalosti v personální oblasti, velmi dobrá znalost práce na PC, organizační a komunikační schopnosti, spolehlivost, manažerské dovednosti, schopnost samostatného rozhodování a řešení problémů, prezentační a komunikační dovednosti a velmi dobré vyjadřovacích schopnosti v písemném i mluveném projevu.

Výhodou bude také například praxe ve státní správě či samosprávě, zkouška odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb. nebo aktivní řidičská praxe.

Požadavky na uchazeče/ku:

1. podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku,
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení (nevztahuje se na uchazeče na narozené po 1. prosinci 1971).

2. podle § 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • osoba, která splňuje předpoklady uvedené v § 4 zákona č. 312/2002 Sb., a má nejméně tříletou praxi v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce:
  • jako vedoucí zaměstnanec, nebo,
  • při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, nebo,
  • ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.

Další požadavky a podmínky výběrového řízení naleznete v přiloženém souboru.
 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.