Konečně samostatní a nezávislí. Slavíme 102 let od vzniku Československa

S koncem první světové války se začal rodit zcela nový svět a již 28. října 1918 vzniká samostatný československý stát, o který naši předci usilovně bojovali. Československá republika, jejíž koncepci vyjednal Edvard Beneš na mírové konferenci v Paříži a od jejíhož založení dnes slavíme 102 let.

Země však byla poznamenaná dlouhým válečným obdobím. Také chaberské kroniky přesně zaznamenávají utrpení a chudobu, která v obci provázela válku od roku 1914, a jsou zde také zapisována jména mužů, kteří byli postupně odvedeni. Jména těch, co se nevrátili, byla později vytesána na první památeční mramorový sloup u školy.

O to radostnější byly noviny o ukončení války. Další skvělou zprávou bylo ustanovení samostatné československé vlády. „V Praze dlouho do noci, proudí davy lidí, všichni jásají a veselí se. Německé nápisy a štíty se odstraňují. Nikdo není rušen, nikde žádné násilí. Náš odvěký sen se stal skutkem.“ Tak je zapsáno v kronice chaberské o nové kapitole našeho státu.

Jako na mnoha místech země se vysazují lípy svobody a lípy republiky, též v Horních Chabrech na náměstí před kapličkou byla vysazena 11. května 1919 lípa Svobody.

Velká válka začala 28. července 1914, trvala čtyři a čtvrt roku a jejím výsledkem bylo zcela nové rozložení sil v Evropě i ve světě. První světová válka skončila podpisem příměří 11. listopadu 1918.

Jana Snížková

Noviny Venkov a rok 1918.
Lípa Svobody.
Novinka z Prahy.
Odvedení záložníků.
Pomník obětem válek před základní školou.
Obecní kronika a rok 1918.
Zápis z roku 1918 ve školní kronice.
Zápis z roku 1918 ve školní kronice.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.