Prostřeďák bude vypuštěn kvůli nebezpečnému rakovi

Jako jeden z posledních v Praze bude letos do 12. listopadu 2020 vypuštěn chaberský Prostřední rybník. Období výlovů začíná v hlavním městě tradičně koncem září a týká se přibližně třiceti nádrží. Jednou za několik let je vypuštěn i ten chaberský, nyní je ale jedním z důvodů pro výlov také výskyt raka mramorovaného.

Jde už o třetí potvrzený nález tohoto tvora v republice a druhý v Praze. V chaberském rybníku byli na konci léta identifikováni čtyři dospělí jedinci, kteří se pohybovali mezi rybníkem a potokem v jeho těsné blízkosti. Dle zprávy Agentury na ochranu přírody a krajiny ČR se do volné přírody dostali pravděpodobně vypuštěním od nezodpovědného chovatele. Vzápětí proto byli odchyceni.

Rak mramorovaný pochází z Floridy v USA a v našich podmínkách je znám z akvaristik. Je velmi přizpůsobivý, rychle se množí a k založení životaschopné populace stačí jediná samice, jelikož se množí partenogeneticky, tedy z neoplozených vajíček, z nichž se líhnou samice geneticky shodné s matkou. Jak dále uvádí na webu AOPK ČR, rak mramorovaný silně ohrožuje původní populace chráněného raka říčního a raka kamenáče přenášením račího moru, vůči kterému je sám odolný. Výskyt tohoto druhu ve volné přírodě je proto velmi rizikový a v žádném případě by neměl být do přírody vypouštěn.

Vypuštění rybníka je jedním z kroků pro jeho odstranění a již pomalu probíhá. Výlov nastane příští čtvrtek zhruba kolem poledne. Pokud byste jedince raka mramorovaného nalezli, prosí AOPK ČR o kontakt na invaznidruhy@nature.cz.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.