Nový jednací řád Zastupitelstva i schválené připomínky k 5. Aktualizaci ZÚR

Zastupitelé se v průběhu nouzového stavu sešli 4. listopadu 2020 na mimořádném zasedání, aby v zákonné lhůtě odsouhlasili vyjádření zaslané městskou částí k 5. Aktualizaci Zásad územního rozvoje hl. města Prahy. Na příští schůzi se již budou zastupitelé řídit nově schváleným jednacím řádem, který byl rovněž na pořadu dnešního zasedání.

Po změnách v procesech jednání Rady MČ z letošního května tak doznala úprav také pravidla pro zastupitele, která se mění po třech letech. Stěžejní novinkou, kterou schválený jednací řád přináší, je možnost člena Zastupitelstva MČ zúčastnit se jednání prostřednictvím prostředku dálkové komunikace, což již úspěšně využívají právě radní. Upravena byla se také možnost občanů a zastupitelů vznášet dotazy a připomínky k vedení radnice bez předchozí nutnosti registrace k interpelaci. Drobných změn doznaly také pasáže věnující se průběhu konání zasedání, které by měly být nyní dle slov starostky ucelenější a přesnější.

V zákonné lhůtě do 8. října 2020 odeslala městská část připomínky k 5. Aktualizaci Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Dodatečně byla ale vyzvána ke schválení vyjádření Zastupitelstvem MČ, což na dnešním zasedání všichni členové potvrdili.

Městská část důrazně nesouhlasí s podobou 5. Aktualizace ZÚR, která by v navržené podobě destabilizovala územní rozvoj hlavního města. Věcně rozsáhlá aktualizace zásadním způsobem mění ZÚR v době, kdy je v procesu schvalování nový Metropolitní plán, který potřebuje jistou podobu nadřazené územně-plánovací dokumentace. Vzniklé rozpory s nadřazenými orgány pak mohou mít nepředvídatelné důsledky pro jeho pořizování.

V rámci vyjádření Dolní Chabry nesouhlasí zejména s trasováním Pražského okruhu v ZÚR a navrhují v nich zapracování alternativní trasy, rovněž jsou proti nové paralelní vzletové a přistávací dráze na Letišti Václava Havla. Stěžejní připomínka putuje k definovaným kategoriím „Přípraží“ a „krajinné rozhraní“, které zásadním způsobem omezují rozvoj naší městské části. Vysvětlení pojmů je pro práci se strategickým dokumentem nedostatečné a není jasné, jaké podmínky tyto prvky nesou.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.