Vyjádření k EIA úseku 520 Pražského okruhu podáno

Městská část podala ve středu 25. listopadu 2020 vyjádření do řízení EIA k dalšímu úseku Pražského okruhu SOKP 520 (Březiněves – Satalice). Ve vyjádření MČ mimo jiné zmiňuje, že záměr má významné negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí, obyvatelstvo a ochranu zdraví a samo oznámení záměru je zpracováno zcela nedostatečným způsobem.

Vyjádření účastníků jsou součástí řízení posouzení vlivů tohoto záměru na životní prostředí. Cílem záměru úseku 520 SOKP je realizace šestipruhové dálnice D0 v úseku MUK Březiněves až MUK Satalice. Plánovaný úsek má navazovat od západu na připravovaný záměr SOKP 518, 519 (rovněž v procesu EIA), který má vést severně přes Dolní Chabry, a z druhé strany východně na již provozovaný úsek 510. 

Stejně tak jako navazující úseky 519 a 518, považuje MČ úsek 520 za nekoncepční. Předkládané záměry dobudování severní části Pražského okruhu jsou ekologicky škodlivé a urbanisticky nevhodné stavby, jejichž realizace by vedla k velkému nárůstu dopravy v pražské aglomeraci a měla velmi negativní dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel. Jak dokument dále zmiňuje, vůbec přitom nejsou řešeny příčiny dopravních problémů Prahy a Středočeského kraje, co víc, jsou naopak spíše prohlubovány se silným efektem dopravní indukce.

MČ ve vyjádření zmiňuje také existenci efektivnějšího a šetrnějšího řešení jak pro tranzitní/dálkovou dopravu, tak pro dopravu příměstskou a vnitroměstskou. Těmi jsou například propojky dálnic mimo Prahu, vedení aglomeračního okruhu, případně tzv. regionální varianty okruhu pražského, nebo výrazný rozvoj infrastruktury a zlepšení služeb pro veřejnou hromadnou dopravu, pro pěší a pro cyklisty.
 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.