Tramvaj do Zdib získala souhlasné stanovisko EIA

Záměr prodloužení tramvajové trati z Kobylis do Zdib získal ve čtvrtek 10. prosince 2020 souhlasné stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí. Vychází to ze zveřejněného závěru Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy k projektu „Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby“ na portálu EIA

Souhlasné stanovisko bylo vydáno k variantě V1, tedy uspořádání jízdních pruhů 1+1 s  tramvajovým pásem šířky 7,5–8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+1/1+2 s otevřeným štěrkovým ložem a pojížděným asfaltovým krytem v místech křížení s ostatními komunikacemi.

Základní specifikace záměru:

  • tramvajová trať o délce 5,445 km
  • terminál P+R Zdiby (U Celnice) – parkoviště s parkovacím domem o celkové kapacitě 420 parkovacích stání pro osobní automobily 
  • terminál P+R Sedlec – tramvajová smyčka + parkovací dům o celkové kapacitě 840 parkovacích stání pro osobní automobily

Součástí téměř čtyřicetistránkového vyjádření je celkem třicet podmínek pro fázi přípravy záměru, jeho realizaci, fázi provozu a případně také pro fázi ukončení provozu záměru za různými účely. Mezi nimi jsou mimo jiné reakce na připomínky městské části Praha-Dolní Chabry zaslané k řízení letos 7. července. Na jejich základě by měly být například plánované parkovací domy projektovány jako modulární s možností budoucího navýšení kapacity dle potřeby a u trati po Ústecké bude prověřena možnost vedení kolejiště v travnatém pásu z hlediska technického řešení včetně možností řešení péče o travnatý pás. U několika dalších připomínek jako například k chybějícímu orientačnímu posouzení vyjmenovaných křižovatek se autoři závěru nevyjadřují a odkazují k jejich uplatnění v návazných řízeních, v nichž budou tyto aspekty posuzovány.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.