MČ poslala odvolání proti povolení energetického vedení

Dolní Chabry se v uplynulém týdnu odvolaly proti rozhodnutí o povolení výjimky vydané Odborem územního rozvoje a výstavby ÚMČ Prahy 8, která by umožnila povolení stavby smyčky vedení vysokého napětí přes zastavitelné území naší městské části severně směrem do Čimic. Chaberští radní trvají na tom, aby bylo v zastavitelném území energetické vedení vedeno pod zemí, nikoliv vzduchem, jak je navrhováno, a rozhodnutí o výjimce považují kvůli zásadním vadám jako nezákonné a nesprávné. 

V podání ze srpna 2020 uvedla městská část řadu relevantních námitek proti vydání rozhodnutí o povolení výjimky z pražských stavebních předpisů. Námitky se týkaly negativní kumulace vlivů, nedostatečného odůvodnění výjimky a znemožnění budoucího rozvoje Dolních Chaber. Vypořádání s těmito námitkami však neproběhlo dostatečným způsobem, což městská část v odvolání dokládá odkazy na ustálenou judikaturu. 

Jednou z takových nedostatečně vypořádaných námitek byla i ta, že je v dané lokalitě plánováno až nepřiměřené množství záměrů, které kumulativně představují obrovskou zátěž pro občany. Vedení nadzemního vedení od 220 kV do 400 kV vyžaduje dvacetimetrové ochranné pásmo na obě strany. Kolem Dolních Chaber by tak byla od Březiněvsi přes severní část Dolních Chaber dále k jihu do Čimic vytvořena defacto hradba ze stožárů vysokého napětí, která by nejen svým ochranným pásmem zatížila dotčené pozemky. U podzemního vedení je pro srovnání pouze tři metry z každé strany. V závěru odvolání městská část zmiňuje také nesprávnost rozhodnutí úřadu, který podrobně neporovnal případná pozitiva a negativa umístění elektroenergetických soustav v jedné nebo druhé variantě.
 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.