Individuální akce Ukliďme Chabry od 3. do 6. března

Milý Chaberáci a přátelé Chaber,

všichni víme, že jsou u nás jarní prázdniny, ale od pondělí 1. března 2021 platí vládou nařízen zákaz cestování nejen mezi okresy. Je tady velký předpoklad, že většina občanů, zejména rodin s dětmi, jako třeba my, bohužel museli zrušit plánované hory a zůstat doma. Pevně doufám, že tyto restrikce přinesou žádaný výsledek a dojde ke zlepšení pandemické situace.

V sobotu náš syn Aďa od rána říkal, že když nikam nejedeme, chce vzít svůj traktor, uklidit a samozřejmě sám odvézt binec nad naším domem, na odpočivadle při Ústecké ulici naproti bývalé skládce. Odpoledne jsme se tedy s dětmi vypravili do akce. Musím říct, že i když zde uklízíme pravidelně, bylo toho zase požehnaně, vizte foto níže.

To byl impulz, kdy jsme se rozhodli narychlo zorganizovat každoroční oblíbenou akci UKLIĎME CHABRY v tomto termínu, tedy od středy 3. do soboty 6. března 2021.

V loňském roce jsme byli nuceni tuto tradiční akci z důvodu vládního nařízení zrušit a už se nenašla příležitost ji uspořádat na podzim, jak jsme předpokládali.

Bohužel, nelze ovšem úklid pojmout způsobem, jak jsme zvyklí, je třeba dbát aktuálních nařízení, takže se bude konat v duchu našeho masopustu, tedy INDIVIDUÁLNĚ.

Akce poběží celý nadcházející týden, takže každý může vyrazit do terénu i třeba vícekrát.

Ochranné pomůcky, rukavice, roušky a pytle na odpad budou vydávány na úřadu MČ od středy do soboty vždy v čase 9:00–11:00 hodin.

Nasbíraný odpad potom zanechte na dostupném místě (u cesty, silnice atd.), a posléze je nutné místo nahlásit pro odvoz.

Ideálně jako podnět přes aplikaci Mobilní Rozhlas, eventuálně Milanu Buryškovi na tel. 602 265 680, případně Janu Vokurkovi na tel. 602 306 029.

Každý, kdo se této akce zúčastní, si může vytipovat lokalitu, kam půjde uklidit. Samozřejmě by bylo dobré nám tato místa také uvést. My se pokusíme vytvořit třeba na stránkách úřadu, Facebooku atd. mapku, kam budeme tato místa značit, aby bylo jasné, kde je již hotovo a kde ještě ne.

Buďte hlavně všichni opatrní, v případě nálezu injekčních stříkaček, tlakových lahví či jiných podezřelých předmětů. Na nic podobného nesahejte a ohlaste nález na úřad MČ, nebo dle závažnosti nálezu rovnou složkám záchranného integrovaného systému.

Vzhledem k tomu, že je akce tímto způsobem organizována a připravena tak říkajíc „ze dne na den“, buďte prosím shovívaví k organizaci a ke všem, kdo se s námi na akci podílí.

Každoročně se počet účastníku zvyšuje i v řadách zastupitelů napříč politickým spektrem, takže se těšíme na účast vás všech, kterým není naše životní prostředí lhostejné.

Doufáme, že se akce vydaří a že si jako každoročně uklidíme nejen kolem našich domů, ale i v našich krásných Chabrech.

Jan Vokurka, místostarosta MČ


Základní informace:

Výdej ochranných a úklidových pomůcek na ÚMČ

  • od středy 3. do soboty 6. března 2021 vždy v čase 9:00–11:00 hodin.

Kontaktní osoby: primárně Milan Buryška, tel.: 602 265 680, případně Jan Vokurka, tel.: 602 306 029.

Naplněné pytle k odvozu hlásit buď skrz Mobilní Rozhlas nebo telefonicky na zmínených kontaktech.

 

A PŘEDEVŠÍM: Dodržujte nařízená bezpečnostní opatření. Volte individuální úklid maximálně s rodinnými příslušníky, nesdružujte se, mějte v zastavěných oblastech obce vždy nasazenou roušku a nepřekračujte hranice Prahy. Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Hranice městské části (zvlášť důležitá severní jako hranice obce)

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.