Schválený rozpočet a jednání poprvé také online

Zastupitelé se 15. března 2021 vůbec poprvé sešli k zasedání, při kterém hlasovala část z nich dálkově, pomocí vzdáleného přístupu v rámci online videohovoru. K modernímu kroku bylo přistoupeno především pro zvýšení bezpečnosti v současné pandemické situaci a umožnění účasti i těm, kteří se jinak nemohli fyzicky dostavit.

Prvním a v březnu již tradičně nejdůležitějším bodem bylo jednání o rozpočtu městské části na rok 2021. Návrh rozpočtu projednaly Finanční výbor a Rada MČ, a ta jej následně předložila zastupitelům ke schválení. Oproti loňskému roku byla v současném finančním plánu navýšena částka na poskytování služeb. Jedná se zejména o služby týkající se strategického plánu rozvoje MČ, služby související s pořizováním projektů pro plánované investice (cyklostezky, opravy komunikací, projekt světelného přechodu pro chodce u pošty), náklady na nutnou pasportizaci komunikací a zeleně v městské části, právní služby a služby odborníků související s vedením Pražského okruhu a vedením vysokého napětí. Celkově je schválený rozpočet navržený jako vyrovnaný s příjmy i výdaji o stejné výši necelých 55 milionů korun.

Vzápětí byl přijat také střednědobý finanční výhled do roku 2026 a rozpočty příspěvkových organizací městské části pro letošní rok, tedy finanční plány místních školek a základní školy.

Na pondělním zasedání zastupitelé probírali a schválili také návrh na přijetí Memoranda o spolupráci ve věci přeložky lokálního biokoridoru mezi městskou částí a společností Golf Chabry s. r. o. Memorandum je důležitým dokumentem z důvodu projednávání změny ÚP 215/2018 „Přeložka lokálního biokoridoru L4 248 v úseku Dolní Chabry – sever“, odsouhlasené již dříve městskou částí, na Magistrátu hl. m. Prahy, kde si jej VÚRM vyžádal jako podmínku k odsouhlasení změny. Budoucí využití bývalé skládky TKO na sportovně relaxační areál s golfovým hřištěm a dalšími aktivitami a v jeho rámci posunutí lokálního biokoridoru městská část plně podporuje, což jen doložila schválením Memoranda a pověřením k jeho uzavření.

Zastupitelům byla na jednání předložena rovněž občanská petice na pojmenování jedné z nových ulic po loni zesnulém profesorovi Lubomíru Mátlovi, renomovaném světovém dirigentovi, který se 20 let angažoval také jako dirigent amatérského chaberského pěveckého sboru Camera Chabra. Rada městské části již návrh projednala s odborem živnostenským a občanskosprávním pražského magistrátu a po finální konzultaci s petenty byl na zasedání předložen a schválen návrh, na jehož základě ponese v budoucnu nově vzniklá ulice pojmenování „Lubomíra Mátla“.

Závěrem byly ještě sděleny informace ohledně přijatých rozpočtových opatření a zprávy z realizace podzimní části výstavby v areálu základní školy. V rozpočtu loňského roku tím byly například upraveny položky o zvýšené náklady za svozy odpadů, ale na druhé straně vykázány příjmy za zábory nebo o téměř 24 milionů zvýšený rozpočet o získanou investiční dotaci z pražského magistrátu na spolufinancování dostavby základní školy v rámci dříve podpořeného projektu z fondů Evropské unie.

Schválený program 15. zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č. 14
 2. Návrh, aby zastupitelé přítomní online mohli hlasovat – schváleno
 3. Návrh rozpočtu MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2021 – schváleno
 4. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 – schváleno
 5. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2021 – schváleno
 6. Návrh na schválení Memoranda o spolupráci ve věci přeložky lokálního biokoridoru – schváleno
 7. Projednání petice – schváleno
 8. Informace – vzato na vědomí
  1.  Rozpočtové opatření č. 9/2020
  2. Rozpočtové opatření č. 10/2020
  3. Zpráva TDS
 9. Dotazy a připomínky občanů
 10. Různé
 11. Zpráva Kontrolního výboru – vzato na vědomí

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.