Informace o zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, v dostatečném předstihu vám níže přinášíme informace o zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha-Dolní Chabry pro školní rok 2021/2022.

Ředitelé mateřských škol stanovili v dohodě se zřizovatelem, městskou částí Praha-Dolní Chabry, v souladu s ustanovením § 34, § 34a, § 34b a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejnili je způsobem v místě obvyklým.

Zápis dětí do mateřských škol (sběr dat) se uskuteční od pondělí 3. května do pátku 7. května 2021 v jednotlivých mateřských školách městské části Praha-Dolní Chabry (vizte tabulka sběr dat – níže).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydá ředitel/ředitelka školy do 30 dnů od podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. srpna 2021 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.

V letošním roce vám prostřednictvím MČ nabízíme možnost vyplnění (vygenerování a vytisknutí) žádostí o přijetí do MŠ prostřednictvím webové aplikace „Zápis do MŠ“, která bude spuštěna od 1. dubna 2021 na odkaze: https://zapisdoms-praha.praha.eu.

Výhody aplikace:

  • informace o mateřských školách,
  • informace o průběhu přijímacího řízení (aktuální počet volných míst a již podaných přihlášek),
  • možnost vyplnit žádost o přijetí pomocí webového formuláře z domova,
  • online informace o umístění vašeho dítěte v seznamech podaných žádostí,
  • transparentní, efektivnější a rychlejší proces přijímacího řízení.
Fáze zápisuAkceDatum
1. fázevyplnění žádostí1. dubna – 7. května 2021 (potvrzeno lékařem)
2. fázesběr žádostí3. – 7. května 2021 (doručení do MŠ)
3. fázepřijímací řízenído 30 dnů

Další informace naleznete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol v Doplňujících informacích k zápisu do mateřské školy 2021/2022.

Odkazy na jednotlivé mateřské školy: MŠ Bílenecké náměstí, MŠ Chaberáček, MŠ Beranov.
 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.