Podpora Sokola a fotbalistů i schválený závěrečný účet

Pondělní večer 14. června 2021 patřil chaberským zastupitelům, kteří se po třech měsících opět sešli ke společnému jednání.

Šestnácté zasedání bylo zahájeno peticí občanů požadujících bezpečnější přechod přes ulici Ústecká u vchodu do Protilehlé a nový přechod nebo zpomalovací pruh právě na druhé straně Protilehlé ulice sousedící s Ládevskou. Brzy budou provedeny zásadní úpravy zmíněného přechodu, u kterého jsou instalovány nové bezpečnostní prvky jako balisety a související vodorovné a svislé dopravní značení a doprava zde bude v obou směrech svedena do jednoho pruhu (více v článku). V Protilehlé ulici se nyní nový přechod neplánuje. Před mateřskou školou ale byla nedávno pro pohodlí rodičů zřízena nově dvě parkovací místa K+R.

Na pořad se dostala také žádost jednoho z chaberských obyvatel o koupi pozemku ve spodní části ulice Pod Zámečkem od městské části kvůli zlepšení parkovacích možností. Zájemce nebyl osobně přítomen a zastupitelé po společné diskuzi dospěli většinově k názoru, že nemají ve věci dostatek informací a prodej zhruba šedesáti metrů plochy nebyl schválen.

Bez připomínek prošel Závěrečný účet městské části za rok 2020 a všech jedenáct přítomných zastupitelů zvedlo ruku pro aktualizaci dvanáct let staré směrnice „Fond kulturních a sociálních potřeb“, která je zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance.

Jako podpora sportovních aktivit, úhrada nákladů na provoz a částečná finanční kompenzace za období pandemie covid-19 byla jednohlasně schválena podpora 300 000 korun pro TJ Sokol Dolní Chabry a stejná částka také pro místní fotbalisty z SK Dolní Chabry. V případě Sokola došlo v posledním roce k významné rekonstrukci kotelny a letos by měla pokračovat výměna topných těles, oken, dveří a zateplení objektu. U fotbalistů jde o zhruba 15 % z celkových ročních nákladů na provoz a investice, které dlouhodobě zlepšují kvalitu sportu u nás, což, jak vyplývá z předložené zprávy klubu, vede také ke každoročnímu nárůstu zájmu mládeže a rozšiřování fotbalové členské základny.

Závěrem byli zastupitelé seznámeni s rozpočtovými opatřeními, díky kterým bylo do chaberského rozpočtu zapojeno dalších deset milionů korun na dostavbu základní školy, některé vzdělávací dotace pro školská zařízení nebo ponechány části nevyčerpaných financí z probíhajících projektů, například z adaptační strategie, jíž je revitalizováno rozsáhlé území třešňového sadu za hřbitovem.

Navržený program 16. zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č. 15
 2. Petice za bezpečnější přechody pro chodce v blízkosti MŠ Chaberáček na ulici – vzato na vědomí
 3. Návrh na schválení prodeje části pozemku parc. č. 348/1, k. ú. Dolní Chabry – neschváleno
 4. Závěrečný účet za rok 2020 – schváleno
 5. Návrh na schválení aktualizace směrnice „Fond kulturních a sociálních potřeb“ – schváleno
 6. Žádost TJ Sokol Dolní Chabry o dotaci na úhradu investičních a provozních nákladů – schváleno
 7. Žádost SK Dolní Chabry o dotaci na úhradu investičních a provozních nákladů – schváleno
 8. Informace – vzato na vědomí
  1. Rozpočtové opatření č. 1/2021
  2. Rozpočtové opatření č. 2/2021
  3. Rozpočtové opatření č. 3/2021
  4. Rozpočtové opatření č. 4/2021
  5. Zpráva č. 4 z realizace Dostavby ZŠ
  6. Zpráva Kontrolního výboru o kontrole darovacích smluv za rok 2020
 9. Dotazy a připomínky občanů
 10. Různé

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.