Městská část podala námitky k další fázi výstavby v Nových Chabrech

Městská část včera 7. července 2021 odeslala námitky k řízení pro vydání územního rozhodnutí další fáze H a I obytného souboru v Nových Chabrech a navrhuje na základě souhrnu věcných námitek, aby Stavební úřad žádost developera zamítl.

V současné době se projekt skládá z již povolených a částečně postavených fází A až G. V přiložené situaci se jedná o černobíle znázorněnou oblast, barevně je podbarven aktuální záměr developera, tedy zmíněné fáze H a I.

Podané námitky zdůrazňují zásadní rozpor záměru s požadavky právních předpisů (včetně Pražských stavebních předpisů), závazných technických norem a Územního plánu hl. m. Prahy, jako třeba nenaplnění aplikačních podmínek pro využití podmíněně přípustného koeficientu podlažních ploch (KPPp).

Stejně tak se Žadatel nedovoleně snaží aplikovat podmíněně přípustný KPPp na celou plochu OB-D, byť již na většině pozemků ve funkční ploše OB-D byly postaveny jiné stavby. Zcela hypotetické využití KPPp by tak bylo možné maximálně na ploše plánovaného Záměru, nikoli na pozemcích, které již byly zkonzumovány předchozími stavebními záměry s využitím koeficientu KPP. Rovněž zmíněný KPPp a koeficient zeleně jsou pro účely této žádosti uměle zkresleny využitím pozemků již proběhlých fází výstavby.

Nesouhlas vzbuzuje také situování a členění nové výstavby, která je navrhována jako izolované místo odtržené od zbytku Dolních Chaber bez možného průchodu, znemožňující přirozený pohyb obyvatel a v podstatě v ní chybí jakákoliv veřejná vybavenost, obchody, služby či kvalitní zelené plochy. Neprostupnost bloku fáze G a H je zcela nelogická i nepraktická, a eliminuje jakoukoliv přirozenou mobilitu v lokalitě. Záměr vůbec nereflektuje ani stávající uliční síť. Navrhovaný park je z části umístěn na konstrukci suterénu a přes druhý park je navržen jediný vjezd do podzemních garáží pro desítky bytů se stovkami nových obyvatel.

Nelze považovat přípustné prosazování zájmu o co největší zastavěnost bez ohledu na základní funkčnost a estetiku. Pro Dolní Chabry a jejich občany, jejichž zájmy považuje městská část za prvořadé, nepřináší záměr nic pozitivního. Hájení těchto zájmů je primárním posláním městské části.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.