Bezpečnější křižovatka u ZŠ: Začalo stavební řízení

U křižovatky před základní školou proběhlo dnes 22. července 2021 místní šetření k záměru, který má pomoci vyřešit krizovou dopravně-bezpečnostní situaci. Křižovatka ulic Spořická, V Kratinách a U Václava by měla být dle návrhu městské části v celé ploše zvýšena o deset centimetrů a tím by mělo být zajištěno dostatečné zpomalení projíždějících automobilů i jiných vozidel před třemi přechody pro chodce. Jedná se o důležitý posun v projektu, který vznikl před více než dvěma lety v Komisi stavební a dopravní, již tehdy jsme o něm informovali, a dnes může být v konkrétní podobě připomínkován.

Spouštěčem naší snahy o zvýšení bezpečnosti u základní školy byly dvě nehody na tamním přechodu pro chodce v prosinci 2018, přestože jsou zde v této době vždy přítomni dva strážníci městské policie. V ulici Spořická je maximální povolená rychlost 30 km/hod., řidiči ji ale nerespektují a rychlost je zde trvale výrazně překračována. Lze navíc předpokládat, že zde bude doprava, tak jako v celé Praze, stále narůstat, a to i s ohledem na rozšíření kapacity základní školy. Proto je třeba volit rozumné kroky, které v okolí školy zajistí zklidnění provozu a tím i maximální bezpečnost.

Jednou z častých námitek místních obyvatel je obava ze zvýšení hluku. Hledali jsme proto to nejlepší z možných řešení, abychom potenciální související ruch co nejvíce eliminovali. K projektu vycházíme z názorů respektovaných dopravních odborníků, našich strážníků, městské policie, Policie ČR i místních občanů a budeme s připomínkami dále pracovat.

Věříme, že zajištění maximální bezpečnosti dětí a všech v okolí školy je na prvním místě a že zpomalovací křižovatka se souvisejícími opatřeními zvýší bezpečný pohyb po rušné ulici a mnohonásobně všem vynahradí případná dílčí omezení.

Komentáře

Dobrý den, opět uvedu, že bydlím na této křižovatce, mám děti a jejich bezpečnost je pro mě na prvním místě. Dokonce už před dvěma roky jsem komentoval, chválil tento záměr a prosil, aby se hledala jednoduchá řešení, která bezpečnost zajistí, doufaje, že nepřijde retardér, nebo „retardér“ křižovatka. Stavba zvýšené křižovatky se 4 nájezdovými rampami (abych nemusel použít slovo retardér) je však jedním z NEJHORŠÍCH ŘEŠENÍ, které MČ zvolila. A také investičně NEJDRAŽŠÍ! Proč? Nevím. Říkají, že "odborníci, experti, a jiní chytří." Popořadě.

Pokud zde nebydlíte, zkuste se vcítit do těch, co ano, a představte si, že otevřít okno vhledem k hustotě dopravy, můžete pouze večer. To projíždí jen několik "desítek aut", které sviští 50 km/h a "vzuuuuuuummmmm" je zvuk, se kterým musíte usínat, v noci se budit i ráno vstávat. Tak teď ti, kteří bydlí jinde, pod rouškou "Bezpečnost dětí", nám připravili projekt, který se dá nazvat "vzuuuuum-kvíííí...buch-buch-----buch-buch...vrrrrraauuummm" a to celé cca x4000 vozidel, které křižovatkou projedou DENNĚ !!! Děkuji, toto nechci. Dovolím si věřit, že by to nechtěli před svým domem jak paní starostka Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, tak i pan místostarosta JUDr. Milan Golas. Oba byli přítomni na místním šetření.

MÍSTNÍ ŠETŘENÍ Je zvláštní, že se nikde nedočtete, že na uvedeném šetření, na kterém jsem byl přítomen, byla řada dalších rozzlobených občanů, včetně mě, kteří byli razantně PROTI tomuto řešení a pracovnici stavebního úřadu vyjádřili jednoznačný NESOUHLAS s realizací. Zároveň řada z nich požadovala stát se účastníkem řízení, aby byli včas informováni. Také se občané podivovali nad tím, že místo aby MČ D. Chabry zadala vypracovat dopady různých možných variant a probrala to s občany, kteří budou dotyčnou stavbou zasaženi, tak rovnou zadala vypracovat pouze nejnákladnější a hlučnou variantu (tedy zvýšenou křižovatku) a to rovnou do finální realizační podoby (utratila prostředky z rozpočtu), aniž by proběhlo jednání s občany. O nás, bez nás!

MÍSTNÍ ŠETŘENÍ Je zvláštní, že se nikde nedočtete, že na uvedeném šetření, na kterém jsem byl přítomen, byla řada dalších rozzlobených občanů, včetně mě, kteří byli razantně PROTI tomuto řešení a pracovnici stavebního úřadu vyjádřili jednoznačný NESOUHLAS s realizací. Zároveň řada z nich požadovala stát se účastníkem řízení, aby byli včas informováni. Také se občané podivovali nad tím, že místo aby MČ D. Chabry zadala vypracovat dopady různých možných variant a probrala to s občany, kteří budou dotyčnou stavbou zasaženi, tak rovnou zadala vypracovat pouze nejnákladnější a hlučnou variantu (tedy zvýšenou křižovatku) a to rovnou do finální realizační podoby (utratila prostředky z rozpočtu), aniž by proběhlo jednání s občany. O nás, bez nás!

V reakci na rozhořčené občany pan Golas uvedenou variantu přestal obhajovat s tím, že se bude zabývat zaslanými připomínkami a návrhy. I proto je důležité se zapojit, viz níže. Nakonec pracovnice stavebního úřadu provedla zápis z šetření a po jeho podpisu konstatovala, že celé šetření spíše suplovalo diskusi zástupců MČ D. Chabry a občanů, kteří bohužel o projektu neměli žádné informace a bylo to poprvé co se o něm detailněji dozvěděli. Toto měla MČ D. Chabry udělat jako první, a pak teprve řešit finální projekt.

TAKŽE CO SE KONKRÉTNĚ NELÍBÍ A CO S TÍM? Stavba zásadním způsobem zhorší životní podmínky všem obyvatelům v jejím okolí s nejasným dopadem na bezpečnost dětí. HLUK Jakákoli překážka vložena před kola jedoucího vozidla zásadně zvyšuje hlučnost při jejím přejezdu! Dle průzkumu z roku 2018 projede touto křižovatkou 3500 až 3700 vozidel denně (v roce 2018), odkaz níže. Dnes to může být i přes 4000. Pokud jedno auto (dvě nápravy) při průjezdu udělá pneumatikami "buch-buch" (vjede do křižovatky) a pak "buch-buch" (když jí opustí), tak to je denně 14 000–14 800 "buch" za 1 den!

A pokud většina dopravy (např 3000 aut) projíždí v čase 6-22, tak to máme "bubnování“ pneumatik každých 5 vteřin! A to je počet vozidel dle 3 roky staré studie. Dnes to bude významně více. Kromě toho bude generován další nový hluk (dunění, skřípání, vrzání apod), který vzniká technickými parametry a stavem vozidla při absorbování přejezdu překážky. Hlučnost způsobuje už i stávající zvýšené značení pruhů pro nevidomé na přechodu. Hluk celkově poroste i postupem času, a to vzhledem k technickému stavu zvýšené křižovatky. Postupem doby v asfaltovém povrchu bude docházet k pohybu vozovky i retardérů, a tím se bude hluk dále zvyšovat. Následné investice na opravu budou opět vysoké.

OVZDUŠÍ A VÝFUKOVÉ PLYNY Plynulost dopravy je klíčem k nízkým exhalacím výfukových plynů. Vytvoření nájezdových ramp a vzhledem k povinnosti dát přednost chodcům na třech přechodech dojde k významnému snížení plynulosti dopravy, kdy nutnost brždění a rozjíždění se zdvojnásobí, při nájezdu a po opouštění křižovatky.

OBČANSKÁ VYBAVENOST Navrhované řešení posunem autobusové zastávky zruší 2 volná parkovací místa v ulici Spořická.

Na základě uvedeného prosím, jako občan Dolních Chaber, o zastavení projektu ve stávající podobě s tím, že nebyla zvolena nejvhodnější varianta, která by při zachování cíle (ochrana dětí zpomalením provozu na 30 km/h) zároveň zachovala nebo dokonce zlepšila současnou situaci (hluk, ovzduší, vybavenost).

Stránky

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.