Jak postupovat v případě nalezené věci

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace? V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 musí nálezce ztracené věci postupovat takto:

  1. V případě, že z nálezu vyplývá identita majitele ztracené věci, je povinností nálezce, aby o nálezu informoval toho, komu předmětná věc patří. Současně má nárok na nálezné, což si musí vypořádat s řádným majitelem věci. (Nálezné činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení.)
  2. Pokud je součástí nálezu osobní doklad (cestovní pas a občanský průkaz), nálezce je povinen jej předat Městské části Praha 8, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8, tel: 222 805 111, který podnikne další kroky, které mu ukládá zákon.
  3. V případě, že majitel ztracené věci není znám, nálezce musí tuto odevzdat MHMP na pracoviště Ztrát a nálezů – ulice Karolíny Světlé 5, Praha 1, 110 00, nikoliv na ÚMČ.

Kontakt na kancelář Ztráty a nálezy

Adresa: Karolíny Světlé 5, Praha 1 – Staré Město, 110 00,
Telefon: 224 235 085.

Provozní doba:  
Pondělí: 08:00–12:00 a 12:30–18:00 hod.
Středa: 08:00–12:00 a 12:30–18:00 hod.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena (na území hl. m. Prahy je to Magistrát hl. města Prahy) zpravidla do tří dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.