Začala revitalizace na Horním rybníce

Aktuálně začaly práce na údržbě a revitalizaci chaberského Horního rybníka a jeho okolí, které v rámci revitalizace Drahanského potoka provádí hlavní město Praha a jeho podřízené společnosti. Kolemjdoucí si již mohli všimnout, že probíhá rovněž výřez keřů v korytě potoka od vyústění dešťové kanalizace po bezpečnostní přeliv, které svým nárůstem koryto rozrušují. Jedná se o náletové dřeviny černého bezu, lísky obecné a hlohu jednosemenného o ploše do 100 m2. Rybník bude nyní úplně vypuštěn, aby mohly pokračovat opravy narušených portálů a stabilizace profilu koryta nebo prodloužení zatrubnění dešťové kanalizace. Přímo v nádrži dojde terénním úpravám a úpravám svahů, u Krbické ulice bude snížena nábřežní zeď a osazené nové zábradlí. Oblíbené místo odpočinku v jádru městské části tak projde kompletní obnovou a stane se poté opět významnou součástí chaberského veřejného prostoru.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.