Zastupitelé řešili změny ÚP i žádost občanů ke křižovatce u ZŠ

Na středečním zasedání Zastupitelstva MČ 8. září 2021 byly poprvé promítány ke každému bodu mapové a obrazové přílohy. Nahlédnutí do podkladů ocenila především přítomná veřejnost. Lepší orientaci pak prezentace přinesla také u dvou projednávaných změn Územního plánu. První se týkala pozemku pro výstavbu rodinného domu v severní oblasti MČ, přičemž zhruba třetina parcely je v podkladech vedena jako neobytná. Zastupitelé rozhodli o podpoře změny a uzavření s investorem Smlouvy o spolupráci, která MČ přinese přes šest set tisíc korun finančního příspěvku. Druhá změna, rovněž pro výstavbu rodinného domu, se týkala parcely v ulici Jirkovská, kterou zastupitelé také podpořili i z důvodu že navrhovaný Metropolitní plán počítá v budoucnu s umožněním výstavby v oblasti.

V rámci výsledku přezkumu hospodaření MČ byli přítomní informováni o zjištěných nedostatcích v předešlých letech a seznámeni s návrhem řešení na základě výzvy starostky. Navržená opatření k nápravě chyb zastupitelé jednomyslně schválili.

Představena byla hned čtyři rozpočtová opatření, kterými radní odsouhlasili přesuny v rozpočtu. MČ tím získala z pražského magistrátu 124 tisíc korun na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, 285 tisíc korun jako podíl z výnosu daně z hazardních her určených na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast, 586 tisíc korun jako podíl MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob a více než milion a sto tisíc na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství. Další finance putovaly z MŠMT ve výši čtrnáct tisíc korun pro Mateřskou školu Beranov a přes deset milionů korun získala MČ od společnosti Nové Chabry Development s. r. o. na základě Dodatku číslo 4 ke Smlouvě o spolupráci na pokrytí investiční akce Dostavba ZŠ.

V rámci pravidelného bodu Dotazy a připomínky občanů byla diskutována problematika domova seniorů, zmíněno, že plány jeho realizace jsou stále aktuální, a přiblíženy konkrétní informace související s problematikou.

V doplněném bodu se zastupitelé zabývali žádostí občanů ohledně řešení křižovatky ulic Spořická a V Kratinách, ke které byl nedávno představen vypracovaný projekt pro zajištění větší bezpečnosti před základní školou. Po přínosné diskuzi mezi přítomnými a osvětlením důvodů vzniku projektu, kterým byly dvě vážné nehody na křižovatce v prosinci 2018, bylo rozhodnuto o předložení alternativ zabezpečení křižovatky, které orgány MČ v průběhu času projednávaly a vyhodnocovaly s odborníky. Navrhované řešení zvýšení křižovatky, které již bylo veřejně představeno 25. srpna, vyšlo ze všech variant jako nejoptimálnější.

Komentáře

Dobrý den, rád bych se vyjádřil k poslední větě: „Navrhované řešení zvýšení křižovatky.......jako nejoptimálnější.“ TOTO JE HODNĚ VELKÉ MATENÍ OBČANŮ! Posuzované byly pouze tři varianty, které si zadala sama MČ D. Chabry. Navíc všechny tyto varianty pracovaly s invazivním řešením zásahu do vozovky (zvýšený přechod, zvýšená křižovatka, třetí si přesně nepamatuji, mohl to být retardér, může doplnit pan Musil, projektant). A tak se ze třech špatných řešení prezentuje to nejméně špatné jako "nejoptimálnější". Bohužel NEBYLY posuzovány jiné varianty, které jsou daleko efektivnější, bezpečnější, levnější, lety ověřené a nezhoršující kvalitu života lidem v Chabrech - např. semafor podmíněný radarem nastaveným na 30 km/h. V kombinaci se solárním panem pak bude prakticky bez provozních nákladů. Přidejme kameru a před školou bude plynulý a bezpečný provoz jak pro děti, tak i ostatní občany. Věřím, že rozum zvítězí. Děkuji za pozornost, Přibyl

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.