Mění se způsob výpočtu poplatků za komunální odpad, svoz bioodpadu bude zdarma

Od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová obecně závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Vyhláška reaguje na národní legislativu o nakládání s odpady. Zároveň se mění systém správy poplatku za komunální odpad. Možnost zpoplatnění komunálního odpadu dle původní právní úpravy zaniká k 31. prosinci 2021.

Poplatek je stanoven jednotnou sazbou 0,50 Kč za litr objednané sběrné nádoby na směsný komunální odpad. Výše poplatku se bude vypočítávat na základě celkového počtu objednaných litrů sběrné nádoby u konkrétního objektu, tedy dle kapacity nádoby, a počtu svozů v poplatkovém období, tj. kalendářním roce.

Splatnost poplatku zůstává v obdobných termínech jako doposavad, tedy do 15. června za období prvního kalendářního pololetí roku a do 15. prosince za období druhého kalendářního pololetí roku. Žádné dokumenty v souvislosti se změnou systému správy poplatku není třeba dokládat. Nynější plátci budou k novému poplatku přihlášeni automaticky.

Stejně tak zůstává stejné číslo účtu hl. m. Prahy pro platby poplatku: 090018 – 0005157998/6000 (PPF banka a.s.). Nově bude v návaznosti na změny všem poplatníkům přidělen nový variabilní symbol pro platby, který poplatníci naleznou v dalším pravidelném rozpisu poplatku za první pololetí roku 2022. Rozpisy jsou správcem poplatku rozesílány pravidelně cca 14 dní před splatností.

Další podrobné informace naleznete na webu www.praha.eu/poplatekzaodpad, a to včetně přehledné kalkulačky pro výpočet nové výše poplatku za odpad podle nové vyhlášky. Informace naleznete také na Portálu Pražana.

Dejte BIOodpadu druhou šanci – nově zdarma

Od 3. ledna 2022 bude poskytnutí nádoby na biologicky rozložitelný rostlinný odpad včetně zjištění pravidelného vývozu bezplatné. K objednání využijte formulář na webu https://bioodpad.praha.eu.

Na stránkách se dozvíte také další podrobnosti o nádobách na bioodpad nebo co vše lze jejich prostřednictvím třídit a snížit tím četnost svozu nádob na směsný odpad, čímž i ušetřit část financí za svoz odpadu. K listopadu loňského roku služby využívalo přes 16 000 pražských domácností. Zapojte se také.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.