Centrální evidence psů

K 1. lednu 2022 měla být spuštěna v České republice centrální evidence psů (CEP), kterou měla podle novely veterinárního zákona schválené vládou v lednu 2021 vést Komora veterinárních lékařů. Vzhledem k tomu, že legislativní proces novely nebude do konce kalendářního roku dokončen (v Poslanecké sněmovně byla projednána do stadia druhého čtení návrhu), původně plánovaný registr k 1. lednu 2022 nevznikne.

V souvislosti s tím prozatím nevzniká chovatelům povinnost vkládat či hlásit čísla čipů svých psů jakož i s nimi související údaje. Za nesplnění této povinnosti nehrozí chovateli žádná sankce. Samozřejmě, je třeba připomenout, že již od roku 2020 platí povinnost chovatelů psů v ČR mít psy označeny. Za psa bez označení hrozí správní řízení s uložením až 50tisícové pokuty. Novela ještě nebyla schválena, nicméně lze předpokládat, že bude třeba přihlásit do evidence všechny psy označené v souladu s legislativou, tedy i ty označené předtím, než vstoupila v účinnost povinnost mít psa označeného. Pro psy označené přede dnem nabytí účinnosti novely zákona by ale mělo platit přechodné ustanovení, které chovateli umožní splnit povinnost zapsání psa do centrální evidence při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině, tedy do 1 až 3 let v závislosti na typu vakcíny.

Předpokládá se, že většina psů bude v evidenci zapsána po prvním roce nabytí účinnosti novely veterinárního zákona.

Chovatelé psů budou po 1. lednu 2022 prozatím moci prostřednictvím svých veterinárních lékařů dobrovolně vložit čísla čipů svých psů do databáze, kterou vede Komora veterinárních lékařů, případně mohou evidovat své psy v databázích provozovaných soukromými subjekty. To však chovatele nezbaví budoucí povinnosti vložit čísla čipů jejich psů do CEP poté, co bude spuštěna.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.