MČ zažádala o změny ve svozu separovaného odpadu

Z důvodu nedostatečné kapacity stávajících nádob na separovaný odpad na území městské části Praha-Dolní Chabry a hromadícímu se odpadu kolem kontejnerů byl Magistrát hl. m. Prahy požádán o změny v systému svozu separovaného odpadu.

Hl. m. Praha veškerý svoz separovaného odpadu eviduje, zajišťuje a hradí. Městské části k tomuto zasílají své požadavky. Dolní Chabry proto zažádaly o zřízení tří nových stanovišť separovaného odpadu od 1. března 2022, a to v místech:

  • ulice Poštova (U Traktorky),
  • ulice K Beranovu (na konci ulice směrem k ulici V Kratinách),
  • ulice Sumova (křižovatka s ulicí Nová).

Na všech stávajících stanovištích na území městské části je požádáno o zvýšení frekvence svozu a úklidu:

  • u plastů a papíru na čtyřikrát týdně (stávající svoz probíhá třikrát týdně),
  • u bílého a barevného skla na svoz jedenkrát za čtyři týdny (z původních jedenkrát za šest týdnů).

Na několika stanovištích bylo rovněž požádáno o přistavení dalších kontejnerů nebo o výměnu stávající nádoby za větší.

Městská část je přesvědčena, že jsou navrhované změny potřebné a dojde ze strany pražského magistrátu k jejich schválení, což povede ke zlepšení stavu v okolí stanovišť a tím i ke spokojenosti a naplnění potřeb místních obyvatel.

 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.