Máte zájem být přísedícím u Obvodního soudu Prahy 8?

Městská část Praha-Dolní Chabry hledá kandidáty na přísedící u Obvodního soudu Prahy 8, z nichž následně zvolí dva přísedící u soudu pro funkční období 2022–2026 na svém příštím zasedání místního zastupitelstva.

V případě zájmu o výkon funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 8 napište prosím do pátku 25. února 2022 e-mail na adresu podatelna@dchabry.cz. Nutnou přílohou je životopis a výpis z rejstříku trestů a přestupků. Jednou z hlavních podmínek je trvalé bydliště nebo místo práce v obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce volen, a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen. Současně také žadatel nesmí vykonávat funkci, která je podle zákona s funkcí přísedícího neslučitelná (např. člen komory parlamentu).

Další nutné podmínky

  • státní občanství České republiky,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost,
  • zkušenosti a morální vlastnosti,
  • věk nejméně 30 let,
  • negativní lustrační osvědčení,
  • prohlášení podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb. – Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů.

Přísedící jsou voleni do funkce na dobu 4 let. Jedná se o výkon veřejné funkce. Výkon veřejné funkce je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu, zaměstnavatel je proto povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. Přísedící by zpravidla neměli zasedat více než 20 dnů v kalendářním roce. Odměna za výkon funkce přísedícího je stanovena vyhláškou č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání funkce přísedícího.

Zákonná úprava

  • Zákon č. 6/2002 Sb. – Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
  • Vyhláška č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání funkce přísedícího

Další informace lze dohledat na stránkách městské části Praha 8.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.