Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2022

Na pondělním zasedání chaberského zastupitelstva 28. února 2022 byl jedním z hlavních bodů programu návrh rozpočtu na letošní rok. Zastupitelé rozpočet městské části s výdaji přes 48 milionů korun, které jsou spojeny mj. s výkonem státní správy, splátkami, financováním školství nebo investičními výdaji, jednomyslně schválili. Stejně tak přijali také Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2027 a návrh letošního rozpočtu příspěvkových organizací městské části, tedy školek a základní školy.

Většinu mezi zastupiteli naopak nezískaly návrh na schválení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci se společností Nové Chabry Development, s.r.o. nebo návrh na schválení Memoranda o spolupráci při výstavbě sdruženého vedení a přijaty nebyly.

Zastupitelé se v průběhu večera shodli na převzetí dvou komunikací pod správu městské části a na bezúplatném převodu movitého majetku místní základní škole v hodnotě přes sedm milionů korun v souvislosti s novým vybavením.

Přijat byl většinově také Návrh na schválení Dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha-Dolní Chabry pro období 2021–2030, který radnice nechala zpracovat firmou Finanční poradenství, s.r.o., a jeho smyslem by mělo být vytvořit systém dlouhodobého strategického plánování městské části, posílení principu partnerství a zapojení veřejnosti do strategického plánování.

Navržený program 19. zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č. 18
 2. Návrh na schválení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci se společností Nové Chabry Development, s.r.o. – neschváleno
 3. Návrh rozpočtu MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2022 – schváleno
 4. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2027 – schváleno
 5. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2022 – schváleno
 6. Návrh na schválení Memoranda o spolupráci při výstavbě sdruženého vedení – neschváleno
 7. Návrh na schválení Dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha-Dolní Chabry pro období 2021–2030 – schváleno
 8. Bezúplatný převod komunikací na pozemku parc. č. 1234/3, parc. č. 1235/36 a parc. č. 1235/41 v k. ú. Dolní Chabry – schváleno
 9. Bezúplatný převod komunikací včetně pozemků parc.č.1372/10 a parc.č.1372/196 v k. ú. Dolní Chabry – schváleno
 10. Bezúplatný převod movitého majetku Základní škole Praha-Dolní Chabry, příspěvková organizace, se sídlem Spořická 400/34, Praha-Dolní Chabry – schváleno
 11. Rezignace člena kontrolního výboru – vzato na vědomí
 12. Volba přísedící u Obvodního soudu pro Prahu 8 – schváleno
 13. Informace:
  1. Rozpočtové opatření č. 13/2021 – vzato na vědomí
 14. Dotazy a připomínky občanů
 15. Různé – Interpelace p. Doležala

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.