Horní rybník v Dolních Chabrech

V současné době je skončena celková revitalizace Horního rybníka v Dolních Chabrech, investorem akce byl Odbor ochrany prostředí Magistrátu HMP. Protože se po dokončení stavby objevilo několik dotazů a námitek, dovolujeme si touto cestou reagovat a vysvětlit současný stav rybníka. 

Revitalizace nádrže měla dva základní cíle: technický – zpevnit zejména pravý břeh směrem k silnici (při stavbě bylo objeveno, že pod stávající narušenou betonovou zdí byly ukryty betonové prefabrikované díly na silážní jámy…). Druhým cílem bylo oddělení dešťových vod přiváděných do rybníka z dešťové kanalizace, která byla vybudována před rokem 1989 a její průběh a napojení dalších trubních vedení není přesně zdokumentováno, navíc, dle kamerového průzkumu, je do této kanalizace napojeno několik splaškových kanalizací z rodinných domů v horní části Chaber. Kanalizací se do nádrže dostávalo velké množství splachů z komunikací a polí a částečně i splaškové vody. Po revitalizaci jsou nyní dešťové vody a většina splachů odváděny mimo rybník přímo do koryta potoka, pouze při velkých deštích (zejm. bouřkové přívaly) může voda částečně přepadat vestavěným „T“ kusem také do rybníka. Za normálního průběhu počasí je rybník napájen pouze jediným trvalým přítokem z nedaleké studny.

V opravené nádrži se aktuálně vyskytuje větší množství vláknitých řas. Jedná se o běžný jev čerstvě dokončených a napuštěných nádrží bez rybí osádky a nevyvinutého zooplanktonu. Průhlednější (tedy čistší) voda výskyt řas paradoxně zvyšuje a na základě zkušeností ještě zhruba dva až tři roky potrvá, než dojde k nastolení částečné rovnováhy. Přestože se bude letos výskyt řas pravděpodobně ještě zvyšovat, není třeba mít obavy – nejsou toxické. MHMP zajistil odběry kvality vody z rybníka a po dohodě s Českým rybářským svazem provede i vysazení vhodné rybí osádky, což by mělo vést k postupnému zlepšování situace.

Neméně významným cílem bylo zlepšení okolí rybníka a přiblížení vodní hladiny lidem, což se dle našeho názoru také podařilo. Věříme, že se postupem času podaří „vyladit“ i současné problémy s výskytem řas.

Odbor ochrany prostředí, MHMP

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.