21. veřejné zasedání ZMČ

Ve středu 11. května 2022 od 18:00 hodin proběhne na Hrušovanském náměstí 253/5 v objektu Chaberského dvora 21. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry.

Navržený program 21. zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisů č. 19 a č. 20
 2. Závěrečný účet městské části Praha-Dolní Chabry za rok 2021
 3. Záměr revitalizace dětského hřiště Ulčova × Ládevská
 4. Žádost TJ ZŠ Chabry, z. s., o finanční příspěvek na sportovní činnost
 5. Žádost SK Dolní Chabry o finanční příspěvek na energie a provozní náklady v roce 2022
 6. Žádost Chaberské PERGOLY o finanční příspěvek na sportovní a kulturní akce v roce 2022
 7. Žádost TJ Sokol Dolní Chabry o finanční příspěvek na energie a provozní náklady v roce 2022
 8. Návrh na schválení Smlouvy č. 1190900173 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky
 9. Návrh na poskytnutí finanční výpomoci občanům Ukrajiny
 10. Návrh na proplacení finanční odměny za poměrnou část nevyčerpané dovolené
 11. Informace:
  1. Rozpočtové opatření č.1
  2. Rozpočtové opatření č.2
  3. Rozpočtové opatření č.3

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.