Podpora spolků a kultury v těžké době

Na programu 21. veřejného zasedání chaberského zastupitelstva bylo ve středu 11. května 2022 hned několik návrhů na podporu místních sportovních spolků a kulturních akcí pořádaných v městské části, které v ekonomicky náročném období zažádaly o finanční výpomoc. Zastupitelé podporu schválili a peníze poputují dále také na rekonstrukci dětského hřiště, na školní a školkové pobyty nebo na pomoc ukrajinským občanům v městské části.

Zastupitelé schválili návrh na vyhlášení záměru revitalizace hřiště v Ulčově ulici. Investice by se podle předpokladů měla pohybovat mezi 500 tisíci korunami a jedním milionem a financována bude z prostředků získaných na základě smlouvy o územním rozvoji mezi městskou částí a investorem Batelovská s. r. o.

Na podporu sportovních aktivit bylo z rozpočtu městské části vyčleněno 700 tisíc korun. Částku si na základě žádostí o finanční podporu rozdělily tři sportovní spolky a kluby v Dolních Chabrech. Do TJ ZŠ Chabry zastupitelé schválili 80 tisíc korun na dorovnání nákladů za sportovní činnosti, když každoročně pořádá turnaj ve stolním tenise, závody v atletice nebo karneval a nově plánuje zúčastnit se i akce Zažít město jinak. Místní fotbalový klub obdržel částku 310 tisíc korun na úhradu části nákladů energií a nezbytných provozních nákladů na údržbu hřiště a do TJ Sokol byla odsouhlasena stejná suma, tj. 310 tisíc korun na úhradu části nákladů na energie, nezbytné provozní náklady na údržbu a drobné opravy. V době enormního zvyšování cen energií a dalších vstupních nákladů považuje městská část za zásadní podporovat zdejší sportovně-společenské aktivity.

Podporu zastupitelů získala také žádost o podporu sportovních a kulturních akcí pořádaných v letošním roce Chaberskou Pergolou. Z mnoha akcí městská část částkou celkem 100 tisíc korun podpořila osm vybraných, mezi nimi například Čarodějnice, Akce pro školáky – vysvědčení, Dýňobraní nebo Krampus čerti. Na všechny podpořené akce bude pro veřejnost vstup zdarma.

Na podporu uprchlíků z Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace, vyčlenila Rada městské části částku 200 tisíc korun, kterou zastupitelé na středečním zasedání rovněž většinově odsouhlasili. Finance budou použity zejména na provoz adaptační skupiny pro ukrajinské děti od 3 do 6 let, která vznikla v TJ Sokol Dolní Chabry.

Na středečním jednání byl dále schválen závěrečný účet za rok 2021 a proplacení nevyčerpané dovolené odvolaného 1. místostarosty Milana Golase. Na programu byly rovněž informativní body o třech rozpočtových opatřeních. Jedním z nich bylo získání účelové dotace 200 tisíc korun na revitalizaci veřejného prostoru chaberské třešňovky, dalšími byly získány finance na vybudování pítek, podporu školních aktivit nebo na opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií. Přes 250 tisíc korun MČ získala z pražského magistrátu jako dotaci na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny. V dalších informativních bodech byly oznámeny rezignace Jakuba Valcháře na členství ve Finančním výboru a Stanislava Vyšína a Martina Knížka na členství v Kontrolním výboru.

Mezi posledními schválenými body byla smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, díky níž bylo na podzim 2021 v nové zástavbě bytových domů Nové Chabry vysazeno dvacet stromů. Dotace ve výši téměř 115 tisíc korun pokrývá vysázené stromy včetně zajištění závlahy po dobu nejméně tří let díky zakoupené cisterně. Zároveň zastupitelé odsouhlasili rozdělení účelové dotace půl milionu korun, náležící městské části každoročně jako kompenzace za skládku, na školní a školkové pobyty.

Navržený program 21. zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisů č. 19 a č. 20
 2. Závěrečný účet městské části Praha-Dolní Chabry za rok 2021 – schváleno
 3. Záměr revitalizace dětského hřiště Ulčova × Ládevská – schváleno
 4. Žádost TJ ZŠ Chabry, z. s., o finanční příspěvek na sportovní činnost – schváleno
 5. Žádost SK Dolní Chabry o finanční příspěvek na energie a provozní náklady v roce 2022 – schváleno
 6. Žádost Chaberské PERGOLY o finanční příspěvek na sportovní a kulturní akce v roce 2022 – schváleno
 7. Žádost TJ Sokol Dolní Chabry o finanční příspěvek na energie a provozní náklady v roce 2022 – schváleno
 8. Návrh na schválení Smlouvy č. 1190900173 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky – schváleno
 9. Návrh na poskytnutí finanční výpomoci občanům Ukrajiny – schváleno
 10. Návrh na proplacení finanční odměny za poměrnou část nevyčerpané dovolené – schváleno
 11. Informace:
  1. Rozpočtové opatření č.1 – vzato na vědomí
  2. Rozpočtové opatření č.2 – vzato na vědomí
  3. Rozpočtové opatření č.3 – vzato na vědomí
 12. Účelová dotace za skládku na školní a školkové pobyty – schváleno
 13. Informace: rezignace – vzato na vědomí
 14. Informace: rezignace – vzato na vědomí
 15. Volba člena Kontrolního výboru – neschváleno

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.