Výměna plynovodu v okolí Měděnecké červen až září

Ve čtvrtek 9. června 2022 začnou výkopovými pracemi na rohu ulic Obslužná a Na Šubě stavební úpravy středotlakého potrubí plynovodu. V průběhu léta bude rekonstrukce probíhat postupně v celkem šestnácti na sobě navazujících etapách, které se musejí technologicky prolínat, aby byla zajištěna dodávka plynu pro ostatní obyvatele a zároveň dodržena minimální odstávka odběratelům u kterých se plynovod a přípojky rekonstruují. V ulicích Měděnecká, Bolebořská a jejich nejbližším okolí budou pokládány nové přeložky potrubí a přípojky plynovodů. Práce potrvají zhruba tři měsíce s finalizací povrchů posledního úseku komunikace koncem srpna.

Etapizace v časovém sledu:

 • 8. + 9. etapa: 9. až 21. června 2022 – Obslužná × Na Šubě – Obslužná č. p. 476,
 • 10. etapa: 14. až 28. června 2022 – Tušimická č. p. 1145 – č. p. 142,
 • 17. etapa: 17. až 30. června 2022 – Do Rybníčků č. p. 12 – č. p. 824,
 • 7. etapa: 23. června až 7. července 2022 – Tušimická č. p. 507 – Obslužná č. p. 440,
 • 1. etapa: 23. června až 7. července 2022 – Dvorní × Bolebořská – Bolebořská č. p. 786,
 • 2. + 3. etapa: 6. až 21. července 2022 – Bolebořská č. p. 786 – č. p. 650,
 • 4. etapa: 14. až 27. července 2022 – Bolebořská č. p. 650 – Bolebořská × Osecká,
 • 5. etapa: 28. července až 10. srpna 2022 – Bolebořská x Osecká – Bolebořská × Měděnecká,
 • 11. + 12. etapa: 3. až 18. srpna 2022 – Bolebořská × Měděnecká – Měděnecká č. p. 756 – Tušimická č. p. 142 – Měděnecká × Před Sokolovnou,
 • 13. + 14. etapa: 10. až 25. srpna 2022 – Měděnecká × Před Sokolovnou – Před Sokolovnou č. p. 470 – Měděnecká č. p. 101,
 • 15. + 16. etapa: 17. až 31. srpna 2022 – Měděnecká č. p. 101 – Měděnecká × Do Rybníčků.

Zhotovitelem stavby bude firma Revis – Praha, spol s r.o. V místě prováděných oprav bude dočasně omezen dopravní provoz, který bude patřičně vyznačen přechodným dopravním značením. Rozkreslení jednotlivých etap naleznete v přiloženém souboru OOP Měděnecká a okolí.

Náhradní autobusová doprava

V návaznosti na rekonstrukci plynovodu v termínu 9. června až 31. srpna 2022 bude rovněž obnovena část povrchu vozovky v jednom jízdním pruhu v ulicích Měděnecká a Bolebořská, což se promítne do úpravy provozu autobusové linky 162, resp. dočasného zrušení zastávek Měděnecká a Do Rybníčků.

Starostka Kateřina Šilhová Šafránková proto vyjednala s Dopravním podnikem hl. m. Prahy na lince 162 provoz náhradního minibusu, který bude v náhradní trase severní část Dolních Chaber obsluhovat i v průběhu letní rekonstrukce. Minibus ve směru na konečnou Dolní Chabry bude ze Spořické zabočovat do Krbické směrem na Bílenecké náměstí, ve směru do centra zabočí z ulice Pod Zámečkem do Jirkovské a pojede dál Doksanskou a ulicí U Václava, aby se vrátil po Spořické na svou trasu. Prosíme proto všechny tamní obyvatele, aby svými vozy v průběhu výkopových prací neparkovali u obrubníku na komunikaci a dodržovali dočasné dopravní značení, aby mohl autobus v úzkých ulicích bezpečně projet.

Starostka MČ také vyjednává s TSK možnost opravy povrchu zasažených vozovek v Měděnecké, popř. také v Bolebořské v druhém jízdním pruhu. Tyto komunikace má TSK ve své správě. Prozatím MČ obdržela příslib, na finální vyjádření se však ještě čeká.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.