Termín následného zápisu pro ukrajinské děti do mateřských škol

Termín následného zápisu pro ukrajinské děti k předškolnímu vzdělávání a k povinnému předškolnímu vzdělávání do mateřských škol MČ Praha-Dolní Chabry ke školní docházce pro školní rok 2022/2023

Zápis je určený pro ukrajinské děti, které bydlí na území MČ Praha-Dolní Chabry a byla jim poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. 

TERMÍN ZÁPISU: 2. června 2022 od 13:00 do 17:00 hodin
Zápis se uskuteční v jednotlivých mateřských školách městské části Praha-Dolní Chabry

Mateřská škola Beranov, Kobyliská 1201/3

Mateřská škola Chaberáček, Protilehlá 235/5

Mateřská škola Pohádková školička, Bílenecké náměstí 33

Zapisují se děti narozené v období 1. září 2016 až 31. prosinec 2019. Povinné předškolní vzdělávání v ČR se týká dětí narozených v období 1. září 2016 až  31. srpen 2017. Předškolní vzdělávání dětí narozených v období 1. září 2017 až 31. prosinec 2019 je nepovinné.

Dokumenty k zápisu:

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
  • evidenční list – nechte potvrdit od pediatra (lékaře),
  • vízum, potvrzení k pobytu v ČR, doklad k ověření faktického pobytu dítěte ve spádové oblasti MČ Praha-Dolní Chabry,
  • rodný list dítěte.

Pro ty rodiče, kteří nemají možnost si dokumenty vytisknout, budou v papírové podobě připravené v jednotlivých MŠ, kde si je můžete osobně vyzvednout – vizte informace na webových stránkách jednotlivých mateřských škol. Dokumenty k zápisu odevzdáte osobně v den zápisu 2. červen 2022 v budově mateřské školy, kde vám bude přiděleno registrační číslo. 

Výsledky zápisu budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě v mateřských školách.
 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.