Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry a do Zastupitelstva hl. m. Prahy

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. dubna 2022 zveřejněným dne 13. dubna 2022 ve Sbírce zákonů č. 81/2022, částka 44, byly vyhlášeny volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a do Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry a byly stanoveny na tyto dny:

  • pátek, 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin,
  • sobota, 24. září 2022 od 08:00 do 14:00 hodin.

Volby do Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry

Území MČ Praha-Dolní Chabry; počet volených členů zastupitelstva: 15; počet volebních obvodů: 1.

Seznamy voličů

Úřad MČ Praha-Dolní Chabry vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany ČR, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha-Dolní Chabry. Každý volič si může v úředních hodinách ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.

Dodatek stálého seznamu voličů je veden pro voliče, státní občany členských států EU, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu, popř. mají přechodný pobyt v MČ Praha-Dolní Chabry. Do dodatku však bude volič zapsán pouze na základě vlastní žádosti. Lhůta pro podání této žádosti končí 21. září 2022 v 16:00 hodin. 

Pokud občan členského státu EU tuto žádost nepodá, ve volbách hlasovat nemůže.

Pokud si volič podal tuto žádost již v souvislosti s předchozími volbami a byl do dodatku zapsán, opakovaně již žádost podávat nemusí, neboť je v dodatku veden stále již od předchozích voleb. Podrobněji k volbám na stránkách Ministerstva vnitra.

Při těchto volbách nelze volit na voličský průkaz, tudíž volba může být provedena pouze ve volebním okrsku určeném podle místa trvalého pobytu voliče.

Kontaktní místo pro kontrolu stálého seznamu voličů a zápisu do Dodatku stálého seznamu voličů: Úřad MČ Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 – Dolní Chabry, 184 00, přízemí, kanc. č. 106, referentka Daniela Pisingerová, tel.: 722 974 794, e-mail: daniela.pisingerova@chabry.cz.

Nabídka členství v okrskové volební komisi

Máte-li zájem pracovat při volbách do Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry a Zastupitelstva hl. m. Prahy jako člen okrskové volební komise na území MČ Praha-Dolní Chabry kontaktujte, s uvedením vašeho jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu a telefonního čísla Danielu Pisingerovou, ÚMČ Praha 8, tel.: 722 974 794, e-mail: daniela.pisingerova@dchabry.cz.

Podmínka:

  • státní občanství ČR,
  • dosažení věku 18 let nejpozději k 2. září 2022.

Odměna člena komise činí 2 300 Kč (předseda 2 700 Kč, místopředseda 2 600 Kč) + zvláštní příplatek MČ.

Na základě projeveného zájmu budete zařazeni do seznamu zájemců o členství v okrskové volební komisi a o případném členství budete včas informováni.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.