Stanovení přechodné úpravy provozu Ústecká

Oddělení silničního správního úřadu Odboru pozemních komunikací a drah MHMP vydalo opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ústecká, v oblasti křižovatky s ul. Obslužná v termínu:

  • 2. etapa: od 15. do 30. června 2022 (zábor části průběžného jízdního pruhu ve směru z centra),
  • 3. etapa: od 7. do 12. července 2022 (uzavírka levého odbočovacího pruhu z ul. Ústecká do ul. Obslužná), ve správním obvodu MČ Praha 8, k. ú. Dolní Chabry,

z důvodu provedení stavebních úprav křižovatky Ústecká × Obslužná a realizace vjezdu do sportovního areálu, dle situace dopravního značení, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za uvedených podmínek pro jeho realizaci v přiloženém souboru OOP.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.