Dálniční okruh skrz Prahu dopravní problémy spíš zhorší!

V úterý 7. června 2022 se v budově úřadu městské části konala dlouho plánovaná beseda na téma Pražský okruh v kontextu 21. století. Aktuální téma přilákalo do Velkého sálu Chaberského dvora přibližně šedesát lidí a dalších několik desítek sledovalo průběh přednášek a následné otevřené diskuze díky online přenosu na našem Facebooku, kde je ke zhlédnutí i kompletní záznam.

Prvním hostem večera byla Ing. Gabriela Lněničková, projektová manažerka v oblasti udržitelné dopravy, radní MČ Praha-Suchdol a manažerka evropského projektu SMACKER, který je zaměřen na udržitelnou dopravu v severozápadní části pražské aglomerace, členka Platformy za kvalitní dopravní infrastrukturu www.rozumnadoprava.cz. Ve svém příspěvku informovala o aktuálním stavu příprav a alternativami řešení pražské dopravy.

Po její prezentaci se představila Ing. Renáta Voláková, expertka na hluk z dopravy a jeho vliv na lidské zdraví a zastupitelka města Jesenice, která vystoupila se svými několikaletými osobními zkušenostmi z úseku 512 Pražského okruhu vedoucího v bezprostřední blízkosti jejího bydliště.

Primář I. kliniky tuberkulózy a respiračních onemocnění VFN a pedagog 1. LF UK Praha MUDr. Michal Šotola byl třetím přednášejícím v rámci besedy k Pražskému okruhu. Jako lékař představil analýzu dopadu automobilové a letecké dopravy na lidské zdraví.

V druhé části večera následovala diskuze vystupujících s přítomnými občany, mezi kterými nechyběli například ani hosté ze sousedních Čimic. Chaberská starostka Kateřina Šilhová Šafránková odpovídala jako představitelka městské části na dotazy směřující k současnému dění a podávaným připomínkám k Metropolitnímu plánu a další, které se připravují právě za městskou část.

Beseda byla vysílána online na Facebooku MČ a celý záznam si můžete pustit pod odkazem: https://fb.watch/dwg92fwHkO/. Všem vystupujícím i účastníkům děkujeme.

Každý občan může podat k Metropolitnímu plánu vlastní připomínky na adrese https://metropolitniplan.praha.eu/jnp/cz/index.html, nebo se připojit svým podpisem k institutu veřejného zástupce a podat námitky hromadně spolu s dalšími občany např. prostřednictvím Platformy za kvalitní dopravní infrastrukturu, z. s., jejíž kontakty naleznete na webu https://rozumnadoprava.cz/.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.