Slovo starostky červenec, srpen 2022

Milí Chaberáci, 
spoře oblečeni, letně naladěni dostáváte do rukou letošní letní dvojčíslo. Červen byl po pracovní stránce náročný, ale podařilo se dotáhnout mnohé z dlouhodobých cílů. V nové koalici jsme schválili žádost o zastavení změny územního plánu, která by z Beranovky do budoucna učinila silnici, zatímco naším cílem je zachovat ji jako rekreační oblast se vzrostlou zelení, která propojí Nové Chabry s historickým centrem a zajistí dětem z Nových Chaber bezpečnou cestu do školy.
Vybrali jsme zhotovitele obnovy dětského hřiště v Ulčově ulici u autobusové zastávky. Uspořádali jsme dvě veřejné debaty, ke kterým jste se mohli připojit i online, a to na téma okruhu a nového Metropolitního plánu Prahy. K novému územnímu plánu Prahy jsme za městskou část do poslední chvíle ladili obsáhlé a precizně připravené připomínky, které schválilo koncem června zastupitelstvo. Tématu okruhu se věnuje hned několik připomínek (jednak k rozptylové studii, která řeší způsob měření kvality ovzduší a také představuje všechny možné alternativy trasování, vzdálenější okruh, okruh v tunelové variantě, variantu bez Čimického přivaděče a v případě nevyhnutelnosti vedení v původní trase, také tunelovou variantu v celé délce). V rámci připomínek řešíme i změnu územního plánu pro získání pozemku na tolik potřebný domov pro seniory. Schválili jsme dvě urbanistické studie a smlouvy o spolupráci s majiteli pozemků podél Spořické směrem k Ďáblicím, kde jednou předpokládáme nový rozvoj Chaber.
Doladili a přijali jsme další strategický dokument, na kterém se pracovalo více než rok, a to Koncepci transformačních a rozvojových lokalit naší městské části, která stanoví požadavky městské části na výstavbu (maximální výši nových domů, zachování současného rázu zástavby), veřejnou vybavenost (domov pro seniory, škola, školky, sportoviště), veřejná prostranství a zeleň spolu s pěší, automobilovou a cyklistickou dopravou. Dokument částečně vycházel i z vámi vyplněné pocitové mapy a naleznete jej na webových stránkách www.dchabry.cz.
S ohledem na zvyšující se cenu energií a také nároků na ekologičtější přístup jsme na zastupitelstvu schválili zadání studie mapující možnosti úspor a využití alternativních zdrojů energie v našich mateřských školkách. To nám následně umožní žádat o finance na realizaci opatření vedoucích k úsporám energie z různých dotačních titulů.
Pokud se vše podaří, měli bychom v průběhu léta instalovat dvě nová pítka, jedno u hřiště základní školy a druhé v Třešňovce u hřbitova.
Doufám také, že letní rekonstrukce plynovodu kolem Měděnecké proběhne co nejsplavněji pro všechny zúčastněné, a to včetně náhradní autobusové dopravy.
Ať už vás vaše letní cesty zavedou kamkoli, vraťte se v pořádku zpět domů. Budu se s vámi těšit na viděnou už v září, třeba na Zažít město jinak.
Krásné léto všem a opatrujte se,

Vaše KŠŠ 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.