Blíží se Milostivé léto II

Již brzy nastane jedinečná příležitost zbavit se některých dluhů za velmi výhodných podmínek. Začne totiž mimořádná oddlužovací akce Milostivé léto II. Stačí zaplatit pouze jistinu (původní dluh) a jednorázový poplatek exekutorovi a veškeré úroky, poplatky advokátům či penále, které mnohdy mnohonásobně převyšují výši původního dluhu, budou odpuštěny.

Akce bude probíhat od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 a bude se týkat exekucí, kde oprávněným, tedy věřitelem, je tzv. veřejnoprávní subjekt, kterým může být: zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, městské dopravní podniky a další organizace, které vede či vlastní obec, kraj či stát a dluh je vymáhán soudním exekutorem. Typické příklady exekucí jsou například exekuce na zdravotním pojištění, za nájemné u obecních či městských bytů, dluhy za koncesionářské poplatky (tzn. poplatek z přijímače – Česká televize, Český rozhlas), nezaplacené poplatky vůči obci (např. odvoz odpadu), regulační poplatky u lékaře (v nemocnicích), pokuty za jízdu načerno v MHD, dluhy na energiích u společností se státní účastí (např. ČEZ a další). K Milostivému létu II se připojily i některé bankovní společnosti.

Milostivé léto nelze využít v případech, kdy je oprávněným soukromý subjekt, tzn. úvěry, hypotéky,

dluhy u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod. – to neplatí v případě, kdy se soukromoprávní věřitel k Milostivému létu dobrovolně připojí. Dále, když původní dluh odkoupil soukromý subjekt (např. dluh původně u dopravních podniků, odkoupený inkasní společností), když dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. příslušný úřad v daňovém a správním řízení a pokud dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. říjnu 2021.

A co je třeba udělat?

Od 1. září 2022 do 15. listopadu 2022 doručit exekutorovi doporučený dopis, ve kterém ho budete informovat, že využíváte Milostivé léto a žádáte o vyčíslení aktuální dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který máte zaslat peníze. Na sdělený účet složit dlužnou jistinu a poplatek 1 815 Kč. Platba musí být připsána na účet exekutora nejpozději do 30. listopadu 2022.

Pokud byste chtěli využít této jedinečné příležitosti a potřebujete poradit, můžete se obrátit na sociální pracovnici Mgr. Marianu Kaliankovou, která vám s tímto ráda pomůže. Tel.: 725 010 084, e-mail: socialni@dchabry.cz.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.