Slovo starostky září 2022

Milí Chaberáci, 
v průběhu léta jsme z gruntu zrekonstruovali dětské hřiště v Ulčově, opravujeme zastavení naučné stezky po Chabrech, vedle sportoviště u základní školy bude nové pítko pro sportovce, dokončili jsme dlouho očekávaný přechod k Bille. Hotová je oprava plynovodu v Měděnecké ulici s příslibem opravy celé ulice hlavním městem v příštím roce. Po letech jsme také nechali opravit chrliče vody před chaberským úřadem, z čehož by se jeho architekt Karel Veselý jistě veselil. V létě jsme také vybrali zhotovitele projektu energetických úspor pro všechny tři mateřské školky. Rada hlavního města schválila ukončení pořizování územní změny, která by Beranovku přeměnila na silnici a doufáme, že ji potvrdí i zářijové zastupitelstvo. Nesouhlasně jsme se vyjádřili do územního řízení o stavbě rodinných domů na zeleném veřejném prostoru v ulicích Nová/Pihelská.
Píši možná svůj poslední starostovský úvodník. Starostkou jsem kousek přes dva roky, ale i čtyři jsou na uskutečnění některých věcí málo. Přesto se mnohé povedlo. Největší akcí byla dostavba základní školy. Do projektu jsem naskočila v době, kdy byla stavba v počátcích, předchozí koalice se na dostavbě školy rozpadla, realizace nebyla pokrytá dostatkem financí a bylo třeba akutně řešit spoustu nevyjasněných otázek. Na poslední chvíli se projekt, který počítal s nejlevnější variantou realizace, podařilo vylepšit. Ve vylepšování pokračujeme i dále, ať už nově vybavenými třídami prvního stupně, nebo získanou dotací na odborné jazykové učebny. Do budoucna bude třeba řešit úpravy v původních třídách a přechod k energeticky úspornějším řešením.
Zasadili jsme přesně 90 stromů. V Třešňovce, v Nových Chabrech, po městské části. Personálním posílením zaměstnanců péče o veřejný prostor a zeleň a zakoupením nové techniky se podařilo významně zlepšit veřejnou zeleň a pořádek v Chabrech, a to i na okrajích městské části. Ke komunikaci s občany pomohla nová aplikace Munipolis (Mobilní rozhlas), kterou dnes aktivně používá přes 500 občanů. Postupně zlepšujeme i chod úřadu, digitalizujeme procesy a více vás informujeme. V boji za rozumný okruh hodný 21. století se Chabry po čas mého působení staly hlavní hnací silou. 

Iniciovali jsme změny územního plánu, které by na pozemcích městské části umožnily výstavbu domova pro seniory či mateřské školky. Budoucí výstavba v Chabrech je svázána jasně danými podmínkami, které vychází z Koncepce rozvojových lokalit v Chabrech, Strategického plánu a smlouvami s investory. Podmínkou je současný rozvoj občanské vybavenosti. 
Prázdniny byly poznamenány začínající předvolební kampaní. Ta se dnes nevede pouze poctivě v terénu a mezi lidmi, ale stále více i na sociálních sítích. Přibývají na nich také falešné profily, které se tváří jako nestranné, a tak jak přišly, vyšumí pár dnů po volbách. Přála bych si, aby se kampaň vedla korektně a v mezích slušného chování. 
Na závěr mi dovolte být trochu osobní. Práce starosty je rozhodně velmi různorodá, mnohdy nepředvídatelná. Každý pracovní den je jiný. Nezřídka se stává, že vaše pracovní plány na den se rozbijí už ráno, protože se musí řešit věci náhle vyvstalé. Za dobu svého působení jsem přibrala pět kilo, přibylo mi šedivých vlasů a znovu jsem po letech začala kouřit. Přesto mě práce pro Chabry pořád baví.
Všem dětem přeji příjemný start do nového školního roku. Rodiče bych ráda požádala, aby přišli k volbám, neboť… „v demokracii je to složité. Je třeba, aby se v ní angažovali všichni.“

Vaše KŠŠ

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.